ОДМВР – Бургас обяви конкурс за назначаване на държавна служба

ОДМВР – Бургас обявява конкурс за назначаване на държавна служба за общо 2 / две/ вакантни изпълнителски длъжности, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка:

  1. Отдел „Криминална полиция“.  Сектор „Престъпления против собствеността и културно-историческите ценности”   – „разузнавач VI – IV степен“ – 1 (една) вакантна длъжност;
  1.  Второ районно управление – Бургас

Сектор „Криминална полиция“

Група „Противодействие на криминалната престъпност – Братя Миладинови“

– „разузнавач VI – V степен (ДПС)“  – 1 (една) вакантна длъжност.

Освен стандартните изисквания за назначаване на държавна служба в МВР, към кандидатите по конкурса, са предявени и следните специфични изисквания:

– да не са навършили 41 (четиридесет и една) години към датата на обявяване на конкурса;

– да притежават диплома за завършено висше образование;

– да притежават професионална квалификация само за длъжността по т. 2: учител по…/ педагог/ психолог;

– да отговарят на минималните изисквания за физическа годност и за психологическа пригодност /съгл. специализирани методики според Наредба №8121з-344/25.07.2014 г./;

– да отговарят на медицински изисквания за работа в МВР /съгл.Наредба №8121з-345/25.07.2014 г./;

Пълният текст на заповедта е публикуван на електронната страница на Дирекция “Човешки ресурси” – МВР, в рубриката “Конкурси и обяви“ – „На длъжности за държавни служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 от ЗМВР ”.

Документи за участие в конкурса по образец се подават в сектор “Човешки ресурси” – ОДМВР – Бургас, на адрес: гр. Бургас, ул. “Христо Ботев” № 46, всеки работен ден от 14.00 часа до 16.00 часа, в срок до 13.04.2022 г. включително.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *