Отхвърлен е протестът на прокуратурата срещу МБАЛ – Поморие

След инициираната от ръководствата на БСП, ИТН и ПП в община Поморие подписка относно дейността и управлението на МБАЛ – Поморие, същите, както и лекари на индивидуална практика сезираха Окръжна прокуратура Бургас с искане да бъде обявено за нищожно Решение на Общински съвет – Поморие.

Прокуратурата протестира решението, като изложените  възраженията са относно безвъзмездното прехвърляне на 60% от капитала на „Медицински център I – Поморие“ ЕООД на „Многопрофилна болница за активно лечение – Поморие“ ЕООД, както и относно смяната на управителя на Медицинския  център.

Съдът намира сезиращия протест за недопустим по следните съображения:

При вземане на решенията, които се атакуват с протеста, Общинският съвет не действа в качеството си на административен орган, а като субект, който упражнява правата на едноличния собственик на капитала на двете лечебни заведения. Всяка община е юридическо лице и има право на своя собственост. Общинският съвет е този орган на местното самоуправление, който притежава правомощията да приема решения, касаещи собствеността на общината, като има отношение не само към управлението на собствеността, но и към разпореждането с нея. В това правомощие се вмества както взетото решение за безвъзмездно прехвърляне на 60% от дяловете, които общината притежава в едно търговско дружество на друго търговско дружество, чийто капитал също е изцяло общинска собственост, така и решението за освобождаване на досегашния управител на търговското дружество и назначаването на временно изпълняващ длъжността „управител“.

Като едноличен собственик на капитала на двете дружества, след извършеното прехвърляне на част от капитала на едното дружество, общината си запазва другата част от капитала, но тя продължава опосредствано да притежава и прехвърления капитал, защото той е прехвърлен на търговско дружество, чийто капитал е изцяло собственост на същата община.

Мотивиран от тези съображения Административен съд – Бургас остави без разглеждане протест на прокурор от Окръжна прокуратура Бургас и прекрати производството по образуваното дело, съобщи пресцентърът на Община Поморие.

1 коментар

  1. Съдиите изрекли това становище да си подадат оставките, а след това да си скъсат дипломите!
    Срам за Правораздаването.
    ОС е административен орган, а не стопански субект, неуважаеми Съдии! Недопустимо е Съдии да не могат да направят елементарни съждения от първите години на обучението си! Още по недопустимо е да излагат публично становище, което е в разрез с Правосъдието!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *