През зимните месеци консумацията на електроенергия в общинските обекти се покачва

EVN България напомня, че месец декември се характеризира с традиционно повишена консумация на електроенергия. Тази тенденция става още по-изразена по време на коледните и новогодишни празнични и почивни дни. Това се отнася както за битовите клиенти, така и за консумацията на общинските обекти, където се поставят коледни украси с голям брой осветителни тела, организират се празнични прояви, коледни базари, фестивали, тържества, концерти и др.

В тази връзка EVNБългария информира с писма всички 90 общини на лицензионната територия на дружеството в Югоизточна България да обърнат внимание на потреблението на електроенергия в различните общински имоти.Опитът от предишни сезони показва, че през зимния период се използват обекти с временно предназначение, в които е налице значително потребление на електроенергия.

С тази информация EVN България цели да обърне внимание на общинските администрации, че допълнителното енергийно потребление в техни обекти ще се отрази в увеличение на количествата изразходвана електроенергия спрямо предишен период.

Като коректен партньор EVNБългария цели чрез предоставената своевременно информация да обърне внимание на общините върху тяхната енергийна консумация и да ги улесни при управлението на разходите им за потребена електроенергия. Всяка община се обслужва персонално от EVNБългария чрез лични обслужващи мениджъри, както и от Клиентски енергоцентрове по места.