Първото сертифицирано картографско издание е съвременната карта на Странджа и нейното крайбрежие

В навечерието на новогодишните празници Българска картографска асоциация (БКА) публикува официално съобщение, че е издала първия сертификат за качество на картографски продукт в България. Сертифицираното издание е Туристическа карта на Странджа планина в М 1:110 000, създадена и издадена от КартГео – Троян и  ГЕОПАН – Бургас.Тъй като тя обхваща и значителна част от Източна Тракия и българското Черноморско крайбрежие, намираме събитието за важно за нашата морска общественост и заслужаващо вниманието на приятелите на Странджа планина.

strandja

Илюстрация:

  1. Корица на съвременната карта на Странджа, издание на КартГео-Троян и Геопан-Бургас със знак № 001/1.12.2017 за сертифициране на качество на картографски продукт в България.