Работещите пенсионери у нас са над 340 хиляди

Над 15 на сто от пенсионерите у нас все още са на трудовия пазар, сочи статистиката на Националния осигурителен институт. За една година броят на работещите пенсионери се е увеличил с 47 хиляди и те вече са над 340 хиляди. Толкова са и служебно преизчислените тази година с натрупан допълнителен стаж. 104 хиляди са хората с увреждания, които освен пенсия получават и заплата.

През миналото преизчисляване на пенсиите на работещи пенсионери най-старата пенсия е била от 1961 година. Най-често на трудовия пазар в момента са хората, които са излезли в пенсия в периода между 2015-2020 г. – те са 193 000.