Специализираните болници за рехабилитация преустановят дейността си от 24.12.2021 г. до 09.01.2022 г.

Всички филиали на „Специализирани болници за рехабилитация-Национален комплекс” ЕАД ще преустановят временно лечебната си дейност за периода от 24.12.2021г. до 09.01.2022 г. включително.

Редовният планов прием на пациентите през новата календарна година ще бъде възстановен от 10.01.2022г..