Съвети на EVN България за летния сезон

С цел улеснение за клиентите си по време на летния сезон EVN България предлага различни информационни услуги и възможности, особено полезни за периоди, когато клиентите са на почивка или отсъстват за по-дълго от дома си. EVN България съветва клиентите си да се възползват от безплатните и полезни услуги на компанията. За целта е необходимо единствено клиентите да посетят ЕVNOфис и да предоставят телефонен номер или имейл, на който да получат информация – например за размера на фактура или евентуално предстоящо прекъсване на електрозахранването поради неплащане. По този начин клиентите ще си спестят неудобства след летния отпуск.

Опитът на дружеството показва, че някои от най-търсените и заявяваните услуги на EVN България, които са полезни при дълги отсъствия по време на летния сезон са:

• Информация за стойността на месечната фактура – получаване по SMS или имейл

• Известяване преди прекъсване за неплатени задължения – по SMS или имейл. С безплатния абонамент клиентите получават известия за наличие на просрочени неплатени задължения за консумирана електроенергия, заради които предстои прекъсване на електрозахранването. Известяването се получава най-малко 3 дни предварително.

Посочените SMS/имейл услуги могат да се заявят – заедно или отделно с една обща декларация във всеки удобен EVN Офис. Декларацията може да се изтегли от www.evn.bg. Тя е налична и на място във всеки EVN Офис.

• Възможност за проверка на сметка и плащане от България и от чужбина чрез обновената платформа „EVN Онлайн плюс“:

https://www.evn.bg/Online-Services/Login.aspx.

За по-голямо удобство са внедрени и допълнителни функционалности:

o История на фактурите от последните 13 месеца – информация за фактурите, представена по ИТН (измервателна точка номер) за регистрираните клиентски номера

o Заплащането на цена за възстановяване на електрозахранването, прекъснато поради неплащане,вече също може да стане през „EVN Онлайн плюс“. Това беше възможно само на каса в „Български пощи“ ЕАД

o Меню Помощ: указание в три кратки стъпки и примери как се плаща, както и отговори на често задавани въпроси.

• Актуализация на клиентски данни: Извършва се на място в удобен за клиента EVN Офис. Актуалните клиентски данни са предпоставка за бързо и лесно предоставяне на информация от EVN България до клиентите.

Формуляри и информационни брошури за тези и други услуги са налични във всички 37 EVNOфиси на обслужваната от дружеството територия в Югоизточна България, както и на интернет страницата на дружеството www.evn.bg.

Предоставянето на полезни съвети и информация за различните услуги на EVN България е поредната стъпка към бързо и качествено клиентско обслужване. Като част от кампанията информацията за услугите на дружеството беше предоставена в началото на летния сезон на чуждестранни туристи и собственици на имоти по Южното Черноморие. Информацията беше популяризирана на английски и руски език. Целта е чуждестранните клиенти също да имат лесен достъп до услугите на дружеството, които са особено полезни предвид преобладаващото им сезонно потребление на електроенергия.

EVN България остава денонощно на разположение на всички свои клиенти:

24 часа в денонощието

0700 1 0007 – телефон при липса на захранване

0700 1 7777 – телефон за обща информация и справки

0700 1 0207 – телефон за автоматична проверка на сметка

еmail: info@evn.bg

www.evn.bg