Удължават носенето на предпазни маски в лечебните заведения до 2 ноември

Изискването за носене на предпазни маски в лечебните заведения, специализираните институции за социални услуги и в социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни се удължава до 2 ноември. Това е посочено в заповед на министъра на здравеопазването. Изключение от изискването за носене на защитна маска за лице се допуска за деца до 6-годишна възраст.
Посочва се още, че е задължително провеждането на ежедневен филтър в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни за наличие на потребители и персонал с клинични симптоми за COVID-19 и отстраняване на персонала от работа до установяване на диагнозата и клинично оздравяване.
Остават в сила и изискванията за спазване на дистанция от метър и половина на обществени места, където има струпване на хора, както и организирането на дистанционна работа при възможност.