Tag Archives: EVN България

EVN за ситуация с електрозахранването в Югоизточна България

След изминалата нощ на снеговалежи и вятър основните проблеми с електрозахранване в Югоизточна България са в района на община Свиленград и община Любимец. От вчера, след 22:30 ч. с нарушено захранване е по-голямата част на гр. Свиленград, без района на МБАЛ Свиленград, която бе приоритетно захранена. Подобна е ситуацията и в община Любимец, като гр. Любимец в момента има захранване, …

Прочети »

EVN предлага промяна на цените на тока за битови и бизнес клиенти средно със 7,9% за периода юли 2014 г. – юни 2015 г.

EVN България оповести своите предложения за промяна на цените на електроенергия за битовите и бизнес клиенти на дружеството, присъединени на ниво ниско напрежение в Югоизточна България за следващия ценови период юли 2014 г. – юни 2015 г. Предвид необходимите средства за електроразпределителната мрежа в Югоизточна България през следващия ценови период, средната цена на електроенергията за битовите и бизнес клиенти на …

Прочети »

25,7% по-ниска средна сметка за януари 2014 г. спрямо година по-рано отчита EVN България

Средноаритметичната стойност на фактурите за битовите клиенти на EVN България за януари 2014 г. е 63, 70 лв.с ДДС, което е средно с 25,7% по-малко от средната стойност година по-рано от 85,76 лв. с ДДС. Данните показват и по-малка средна консумация през януари 2014 г., когато тя е била средно 386 киловатчаса, при средна консумация от 456 киловатчаса година по-рано. …

Прочети »

EVN иска цената на тока да се вдигне между 7 и 9 %

Покриване на действителните разходи, необходими за устойчиво функциониране на електроразпределителната система в Югоизточна България, ще поиска EVN България в своето ценово предложение, което съгласно процедурата компанията трябва да обяви в края на февруари 2014 г.   В ценовото решение на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР), в сила от 01.08.2013 г., одобрените оперативни разходи за дружествата на EVN …

Прочети »

EVN България обезопаси 13 стълба от мрежата в защитена зона „Сакар“

Сътрудници на EVN България от КЕЦ Свиленград обезопасиха 13 стълба от електроразпределителната мрежа в района на защитена зона „Сакар“ с цел предпазване на световно застрашения вид царски орел (Aquila heliaca), който гнезди в района. Мерките по монтиране на предпазните изолатори бяха реализирани след като експерти на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) установиха, че стълбовете се използват редовно за …

Прочети »

Възстановено е електрозахранването в кв. Сарафово и Българово, както и в по-голямата част от Камено

Екипите на дружеството продължават работа по нормализиране на електроснабдяването за останалите засегнати селища в област Бургас EVN България възстанови електрозахранването за кв. Сарафово на Бургас чрез осигуряване на резервна схема на захранване. Електрозахранването е възстановено и за гр. Българово, както и в по-голямата част от гр. Камено, в района на който има паднали проводници и стълбове от електроразпределителната мрежа. Сътрудниците …

Прочети »

Нови цени на електроенергията за битови клиенти на EVN България от 1 януари 2014 г.

Във връзка с влизането в сила на новите цени дружеството предоставя на своите клиенти възможност за самоотчет на електромерите към 31 декември 2013 г.   В резултат на Решение № Ц-43 от 30.12.2013 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) от 1 януари 2014 г. влизат в сила нови цени на електроенергията, съобщиха от дружеството. Определените от …

Прочети »

EVN против намалението на тока

EVN България внесе в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) възражение срещу проекта за решение за нови цени от 1 януари 2014 г. Проектът предвижда трето поред намаление на цената на електроенергията за последните 10 месеца (от 5 март 2013, от 1 август 2013 и предстоящото от 1 януари 2014 г.). Въпреки че решението е обявено от Регулатора …

Прочети »

EVN България Електроснабдяване е „координатор на специална балансираща група“ в качеството си на Доставчик от последна инстанция

С решение на ДКЕВР от 29.11.2013 г. EVN България Електроснабдяване, в качеството си на „доставчик от последна инстанция“ (ДПИ), е с допълнена лицензия за дейността „координатор на специална балансираща група“. Съгласно чл. 63 от Правилата за търговия с електрическа енергия всички крайни клиенти, на които дружеството като ДПИ доставя електрическа енергия, ще бъдат включени служебно в тази специална балансираща група. …

Прочети »

EVN България с готовност за реакция в случай на аварии по празниците

Общо 76 дежурни екипа на EVN България са в готовност да реагират при необходимост от отстраняване на евентуални аварии по време на предстоящите празнични дни. Дружеството има възможност за включване на допълнителен брой сътрудници и техника при извънредни ситуации, както и да активира специален кризисен щаб, който вече направи първата си тренировка. Както всяка година дружеството няма да извършва изключвания …

Прочети »