Вие сте тук: Начало » Общество » ОДМВР – Бургас обявява два конкурса за постъпване на държавна служба

    ОДМВР – Бургас обявява два конкурса за постъпване на държавна служба

    ОДМВР – Бургас обявява два конкурса за постъпване на държавна служба, както следва :

    1. За вакантни длъжности за категория «Г» – инспектор, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка :
    • една вакантна длъжност – разузнавач VІ – V степен в група «Противодействие на криминалната престъпност – Възраждане» към сектор «Криминална полиция» при Първо РУП – Бургас
    • една вакантна длъжност – разузнавач VІ – V степен в участък «Полиция – Обзор» към РУП – Несебър
    • една вакантна длъжност – разузнавач VІ – V степен / «Икономическа полиция»/ в група «Криминална полиция» към РУП – Созопол

     

    1. За вакантни длъжности за категория «Е» – полицай, за които се изисква задължителна първоначална професионална подготовка :
    • седем вакантни длъжности «полицай – старши полицай» в «Охрана на обществения ред» към «Охранителна полиция» при РУП в Бургас или региона
    • 10 вакантни длъжности по чл. 76 от ЗМВР «полицай – старши полицай» в «Охрана на обществения ред – Община Несебър» по допълнителен щат към щата на ОДМВР – Бургас към «Охранителна полиция» при участък «Полиция – Несебър» при РУП Несебър
    • три вакантни длъжности по чл. 76 от ЗМВР «полицай – старши полицай» в «Охрана на обществения ред – Община Бургас» по допълнителен щат към щата на ОДМВР – Бургас към «Охранителна полиция» към сектор «Охрана на обществения ред и териториална полиция» към отдел «Охранителна полиция»

     

    Освен стандартните изисквания за постъпване на държавна служба в МВР за всички обявени позиции е предявено изискване към кандидатите да не са по-възрастни от 40 години към датата на обявяване на конкурса / изискването не важи за кандидати настоящи и бивши служители на МВР/.

    За длъжностите от категория «Г» – инспектор е предявено изискване да притежават висше образование с минимално образователна квалификационна степен «бакалавър».

    За длъжностите от категория «Е» – полицай е предявено изискване да притежават средно образование.

    Кандидати за длъжностите «полицай-старши полицай», обявени за РУП – Несебър да притежават чуждоезикова подготовка по английски, немски или руски език – ниво «А 2» по ОЕЕР / обща европейска езикова рамка/, което ще се установява с полагане на специализиран изпит.

    Документи по образец за всички обявени позиции се получават и подават в сектор «Човешки ресурси» – ОДМВР – Бургас, ул. «Христо Ботев» № 46, всеки работен ден от 15.00 ч. в 30 дневен срок от публикуване на обявлението. Телефони за допълнителна информация 056 / 856 421, 856 354, 856 416 или 856 924.

     

    Горе