Вие сте тук: Начало » Бизнес » Общините и бизнеса ще могат да модернизират пристанища, регламентираха кейовете и лодкостоянките

    Общините и бизнеса ще могат да модернизират пристанища, регламентираха кейовете и лодкостоянките

    Народното събрание днес прие на второ четене промените в Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата. Вносител на поправките е председателят на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения Иван Вълков.

    pomorie_lodkiТака реално се създаде възможност за изграждане, реконструкция и рехабилитация на рибарски пристанища от общините, както и свързаните с тях брегозащитни съоръжения за предпазване от вредното въздействие на водите.

    „С този законопроект се предоставят повече възможности на общините да стопанисват крайбрежната територия в населените места. При констатиране на необходимост от брегозащитни и брегоукрепителни дейности, те ще могат да изразходват законосъобразно собствени средства за реализиране на посочените съоръжения. С промените се осигурява  по-добра оперативност и бързина на строителството”, коментира депутатът от ГЕРБ-Бургас.

    Създава се възможност брегозащитните съоръжения да се извършват и от публично-правни субекти  – държавата и общините, като реализираните строежи ще са публична държавна собственост.

    Иван Вълков посочи още, че се дава възможност за по-кратки срокове за изграждане на такива съоръженията. Това е в полза и на бизнеса, защото ще се съкратят процедурите, които до момента отнемат дълъг период от време.

    Важни промени са и даването на възможност за изграждане на обекти от техническата инфраструктура по морското дъно. Към настоящия момент това не е правно регламентирано. Там влизат линейни обекти от енергийната инфраструктура, от телекомуникациите, водопроводни и ВиК инсталации.  “Така например едно дълбоководно заустване трябва да бъде регламентирано със закон. То може да бъде изграждано и от частна фирма.

    Друг акцент в законопроекта е свързан с възможностите за усвояване на средства по ОП „Рибарство” от страна на общините. След промените по Оперативна програма “Рибарство” има възможност общините да печелят проекти за изграждането на лодкостоянки, които ще са от изключителна полза на рибарите”, коментира Иван Вълков.

     

     

    „В законодателството до този момент кейовете нямаха статут и реално не можеха да съществуват. Такива мостици има по цялото Черноморие и всички виждаме как там има рибарски лодки или за разходки и те на практика нарушават законите. Днес, с промените в закона, ние реално регламентирахме дейността им.

    Горе