Вие сте тук: Начало » Култура » На 15 март предстои отчетно-изборно събрание на читалище Светлина
  На 15 март предстои отчетно-изборно събрание на читалище Светлина

  На 15 март предстои отчетно-изборно събрание на читалище Светлина

  Народно Читалище „Светлина-1939″ гр. Поморие свиква годишно отчетно-изборно събрание на читалищната организация,  което ще се проведе на 15.03.2013г. /петък/ от 17.00 часа, в театралния салон,  при следния

  ДНЕВЕН РЕД:

  1. Отчет за дейността на читалището през 2012г.
  2.
  Отчет на проверителната комисия по изпълнението на приходите и разходите за  финансовата 2012г. и освобождаване от отговорност.
  3. Промени в  Устава на НЧ “Светлина – 1939 г.” гр. Поморие, съгласно ЗНЧ

  4.Избор на Настоятелство , Председател и Проверителната  комисия.

  5. Културен календар на читалището за 2013г.
  6.
  Текущи
  Материалите по дневния ред на събранието са приети на заседание на Настоятелството на 06.03.2013г.

  Горе