Вие сте тук: Начало » Култура » На 15 март предстои отчетно-изборно събрание на читалище Светлина
    На 15 март предстои отчетно-изборно събрание на читалище Светлина

    На 15 март предстои отчетно-изборно събрание на читалище Светлина

    Народно Читалище „Светлина-1939″ гр. Поморие свиква годишно отчетно-изборно събрание на читалищната организация,  което ще се проведе на 15.03.2013г. /петък/ от 17.00 часа, в театралния салон,  при следния

    ДНЕВЕН РЕД:

    1. Отчет за дейността на читалището през 2012г.
    2.
    Отчет на проверителната комисия по изпълнението на приходите и разходите за  финансовата 2012г. и освобождаване от отговорност.
    3. Промени в  Устава на НЧ “Светлина – 1939 г.” гр. Поморие, съгласно ЗНЧ

    4.Избор на Настоятелство , Председател и Проверителната  комисия.

    5. Културен календар на читалището за 2013г.
    6.
    Текущи
    Материалите по дневния ред на събранието са приети на заседание на Настоятелството на 06.03.2013г.

    Горе