Вие сте тук: Начало » Водещи новини » Регламент на Фестивала на духовите оркестри и мажоретни състави “Ритъмът на морето 2013”
    Регламент на Фестивала на духовите оркестри и мажоретни състави “Ритъмът на морето 2013”

    Регламент на Фестивала на духовите оркестри и мажоретни състави “Ритъмът на морето 2013”

    Община Поморие и Читалище “Просвета 1888”

    Ви канят

    на Фестивала на духовите оркестри и мажоретни състави

    “Ритъмът на морето 2013”

     

     

    РЕГЛАМЕНТ

     

    Място  на провеждане: Читалище “Просвета 1888”гр. Поморие
    Дата на провеждане: 1 и 2 септември 2013 г.

    Организотори: Община Поморие и Читалище”Просвета 1888”

    Цел: Фестивалът има за цел да даде шанс за изява на значителен брой деца и младежи, и да допринесе за повишаване на мотивацията им да се занимават с конструктивна творческа дейност.

    Форма на Фестивала: Фестивалът няма конкурсен характер.

    Кой може да участвува във Фестивала: Мероприятието е отворено за всички читалища, ЦРД, ОДК, частни школи.училища.

     

    Общи условия:

    1. Читалище “Просвета 1888” запазва право за всякакъв вид документиране, излъчване, филмиране и разпространение на материала, без да заплаща права и обезщетения.
    2. Ръководителите на колективите носят отговорност за злополуки и контузии на изпълнители на сцената.
    3. Разходите по пребиваване на колективите и придружаващите ги лица с пътни, дневни и нощувки са за сметка на  участниците.
    4. Разходите за наградния фонд, техническото и сценичното обезпечаване се поемат от организаторите.
    5. Ръководителите на колективите носят отговорност за поведението на членовете на своите колективи по време на мероприятието.
    6. Участниците отговарят за своите костюми, реквизит и лични вещи.
    7. Музиката за всяко танцово изпълнение да бъде на отделно CD (на едно СD да има само един запис!)
    8. Духовите оркестри, придружаващи мажоретните състави могат да участват със самостоятелно изпълнение в рамките на 20 мин.
    9. Всеки състав носи със себе си представителна табела с името на населеното място откъдето идва.

     

    Размери на танцовата площадка: 100 кв.м

     Срок за подаване на заявките: 10 август 2013 г.

     

    Награден фонд на Фестивала:

     

    • • Статуетки
    • • Грамоти за всички участници;
    • Награди от спонсори.
    • • Награди от Община Поморие

     

     

    Времетраене:

    – До 15 минути за всеки състав.

     

    .

    В А Ж Н О:

     Заявките за нощувка и храна се подават в срок до  10 август 2013 г.

     

    Адреси за подаване на заявките:

    Читалище “Просвета 1888”
    ул. “Княз Борис І” №51
    гр. Поморие 8200
    E-mail: prosveta_pomorie@mail.bg

     

     

    Уважаеми колеги,

    ако имате  въпроси обаждайте се на 0596/2 23 16,

    Отговорен организатор :

    Атанаска Драгнева GSM 0888 95 16 15

     

     

     

     

    ПРОЕКТО – П Р О Г Р А М А

    Регистрация на всички участващи
    (извършва се от ръководителите на колективите при пристигането им)

    1. Проверка на заявки;

    2. Получаване на пореден номер за участие

    18.00 ч. Откриване и Парад на всички участници.

    19.30 ч. Начало на фестивала:

    Награждаване.

     

     

    Очакваме Ви !__

    Горе