Вие сте тук: Начало » Бизнес » Бюрото по труда обяви преференции за заетост и обучение на безработни и заети лица
    Бюрото по труда обяви преференции за заетост и обучение на безработни и заети лица

    Бюрото по труда обяви преференции за заетост и обучение на безработни и заети лица

    Дирекция “Бюро по труда” – Бургас уведомява работодателите, желаещи да ползват преференции за заетост и обучение на безработни и заети лица, че разполага със следните средства за сключване на договори през месец април и май 2013 година при наемане на безработни лица както следва:

    ВИД ПРЕФЕРЕНЦИЯ ПО ЗНЗ

    1. Наемане на младежи до 29 г./чл.36 ал.1 от ЗНЗ/ – 34650 лв.

    2. Наемане на младежи с трайни увреждания или военноинвалиди, както и от социални заведения /чл.36 ал.2 от ЗНЗ/ 13631 лв.

    3. Насърчаване на работодателите да приемат за стажуване младежи до 29-години / чл.41от ЗНЗ/ 20790 лв.

    4. Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за стажуване / чл.46 от ЗНЗ/ 7254 лв.

    5. За микро предприятия за наемане на първите 5безработни лица / чл.50 от ЗНЗ / 4620 лв.

    6. Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица на непълно работно време / чл.51от ЗНЗ/ 1281 лв.

    7. Насърчаване на работодатели да наемат безработни лица с трайно намалена работоспособност / чл.52.ал.1 от ЗНЗ / 5638 лв.

    8. Насърчаване на работодатели да наемат безработни лица с трайно намалена работоспособност, на временна, сезонна или по часова работа / чл.52.ал.2 от ЗНЗ / 8458 лв.

    9. Наемане на безработни лица – самотни родители и/или майки с деца до три годишна възраст / чл.53 от ЗНЗ / 10625 лв.

    10. Насърчаване на работодателите да разкриват работни места за наемане на майки с деца от 3 да 5- годишна възраст / чл.53а от ЗНЗ / 5698 лв.

    11. Насърчаване на работодатели да наемат безработни над 50 – годишна възраст / чл.55а от ЗНЗ / 42240 лв.

    12. Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица от 50 до 64 годишна възраст, придобили право на професионална пенсия за ранно пенсиониране / чл.55б от ЗНЗ/ 558 лв.

    13. Насърчаване на работодателите да наемат на работа продължително безработни лица / чл.55в от ЗНЗ/ 2974 лв.

    Подаване на документи до 23.04.2013г.

    Допълнителни справки и информация:
    ДБТ –Бургас ул.”Перущица” 67 ет. 1,  тел. 81-39-44

     

     

    Един коментар

    1. То наемането е лесно, ей сега могат да се наемат 100-ина души от различни категории и да се ползват споменатите преференции, ама задържането е трудно и истинското осигуряване на работно място

    Горе