Вие сте тук: Начало » Избори 2013 » Водачът на листата на Коалиция за България във 2 МИР Димчо Михалевски:
    Водачът на листата на Коалиция за България във 2 МИР Димчо Михалевски:

    Водачът на листата на Коалиция за България във 2 МИР Димчо Михалевски:

    Свобода за бизнеса, нови правила за земеделски субсидии, условия за привличане на инвестиции – трите най-важни стъпки за икономическо и социално развитие на областта

    dimcho_mihalevskiПрез последния месец ние от Коалиция за България успяхме да направим стотици срещи с жителите на Бургаска област. Заедно обсъдихме най-парливите проблеми от живота на хората. Положихме основите на обществения договор между гражданите и бъдещите народни представители в 42-рото Народно събрание.  Важните проблеми, които хората очакват да бъдат решени не са изненада – РАБОТА, ДОХОДИ, ЗДРАВЕ.  „Коалиция за България“ поема ангажимента да реализира три важни стъпки:

    Първо ,
    -ще гарантираме свободна среда за правене на бизнес, без административен натиск и политически рекет. Паралелно с това ще насърчим потреблението на хората и инвестиционното потребление в страната.

    Второ,
    ще въведем нови правила за земеделските субсидии, които ще стимулират нормализиране на структурата на селското стопанство в региона  – възстановяване на животновъдството, овощарството и зеленчукопроизводството.

    Трето,
    – ще създадем условия за привличане на инвестиции в нови високотехнологични производства в Бургаския регион, съчетано с държавни инвестиции за създаване на модерни обучителни центрове за придобиване на необходимата квалификация. Целта ни е създаване на условия за възстановяване на поне 12 000 работни места в Бургаска област и създаване на условия за стабилни доходи, след като през последните четири години се закриха над 26 000 работни места.
    В сферата на здравеопазването БСП ще работи заедно с лекарите и медицинските служители за създаване на икономически условия за привличане  и задържане на младите лекари, държавна подкрепа за тяхната квалификация. Ще премахнем статута на търговски дружества на болниците, както и ще създадем нормална мрежа от центрове за предоставяне на необходимата болнична помощ в цялата област. Акцент в работата ни ще бъде контрол върху цените на лекарствата и противодействие на корупцията в здравеопазването.
    Важна задача, която гражданите и общество изискват от бъдещото управление е създаване на условия българският учител да бъде свободен и мотивиран. Конкретните стъпки ще бъдат насочени към  усъвършенстване на модела на делегираните бюджети за училищата, увеличаване на възнагражденията на учителите, въвеждане на нови стандарти за учителския труд и мандатност за директорите на училища.
    Най-важната задача, която съвместно трябва да решим е да създадем  условия за 50% намаляване на безработицата сред младите хора в Бургас. Важни инструменти за решаването на тази задача ще бъдат младежката гаранция за първо работно място, финансирана от ЕС по инициатива на Партията на европейските социалисти. Привличане на инвестиции и обучение на младите хора, за да получат устойчиви работни места. Ще изградим електронен портал „Отговорност към младите“ за наблюдение на развитието  и подпомагане на младите хора в Бургаска област за тяхната квалификация и професионална реализация. Ще намалим държавните такси във висшите държавни училища на ¼ от размера на издръжката и ще подобрим значително условията на живот в студентските общежития в Бургас.
    НОВАТА НАЦИОНАЛНА КАУЗА НА БЪЛГАРИЯ Е ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ДЕМОГРАФСКАТА КРИЗА.
    Каквото и да се случва ще работим заедно за подпомагане на младите семейства, за въвеждане на семейното подоходно облагане, за конкретни и значителни материални стимули за отглеждане на деца и образованието им.
    Превръщането на туризма в Бургас в отрасъл с ново качество и много по- платежоспособни клиенти е първостепенна задача. Незабавно ще въведем облекчен като време, финанси и тежести режим, за издаване на визи на туристи от Руската Федерация, Украйна , Молдова и страните от Средна Азия. Ще намалим бюрокрацията в българските посолства и незабавно ще ликвидираме визовите центрове. Тази задача ще се изпълнява от държавата и то много по-добре.
    Ще подпомогнем един традиционен отрасъл за Бургас – рибарството.
    Изграждане на заслони, пристанища, решаване на проблемите на рибарските селища и многократно намаляване на административната и данъчна тежест върху дейността им. Паралелно ще стартираме програма за цялостно брегоукрепване на черноморския бряг.
    Ще надграждаме изпълнението на важни инфраструктурни проекти.
    Правили сме го преди, ще го направим и сега. Целта ни е за периода 2013-2017 г. да бъдат удвоени средствата, усвоени реално на територията на Бургаска област, както и утрояване на националните средства за капиталови разходи. Минимум 1/3 от дължината на републиканската пътна мрежа (400 км.) в областта ще бъде цялостно рехабилитирана , както и 20% от дължина на общинската пътна мрежа. ВиК проектите ще бъдат приоритет, при стриктно съблюдаване интереса на гражданите и контрол на цената на услугата.
    В областта на използването на горите ще променим законодателството и ще прекратим тежките лобистки практики за използване на ресурса на горите само в частна полза, като гарантираме достъп на хората до евтини дърва за огрев. Ще преразгледаме всички концесии на ловни територии, с приоритет интереса на местните хора и ловци.

     С цялото си сърце ви призовавам да направите своя свободен и разумен избор, като подкрепите кандидатите на Коалиция за България.

    ЗА ДА ИМА НАДЕЖДА ЗА БЪЛГАРИЯ!

    Инж. Димчо Михалевски

    Горе