Вие сте тук: Начало » Култура » Нова книга на Черньо Чернев

    Нова книга на Черньо Чернев

    kniga_chernioВ навечерието на най светлия празник на българската култура и писменост 24 май, нашия съгражданин Черньо Чернев поднася на нашето внимание току що издадената авторска книга „Метеора – Светлината на Божествената истина”.

    Едно луксозно  издание от 350 страници с 128 цветни снимки, отпечатана на офсет, тя несъмнено ще привлече вниманието на читателите от страната.

    Готова е и осмата книга на талантливия автор, която предстои да излезе от печат тази година със заглавие: „1906……Скритите страници от историята на Поморие”. В нея  той разказва за откритите от него  три града и четири села в Република Гърция, основани от анхиалци. Които са плод на трагичните събития от 1906 година, пожара и съдбата на бежанците от родния си град  Анхиало.

    Идеята е, за едно покаяние и прошка в онези години опреди 100 години. Заедно с една ретроспекция за културния живот в Поморие и нашите съграждани в християнска Гърция през последните години.

    Научаваме, че същия е бил през месец април тази  година в проучвателно пътуване в Испания по дирите на първия испански крал от български произход Булгорос. За  невероятните съдби на древните българи на иберийския полуостров, преплетени с настоящето на близо 60000 българи в областта Валенсия.

    Да честитим на новия член на Международната академия за българистика, иновация и култура Черньо Чернев с пожелания за нови творчески постижения.

    Предлагаме Ви рецензиите на седмата книга на автора.

     

    Рецензия

    от доц. д-р Стоян Маринов

    Икономически университет – Варна

            Със поредната си седма книга „Метеора и светлината на божествената истина”, авторът Черньо Чернев ни поднася по един, своеобразен за него,  оригинален начин нова информация свързана с християнството.

    Увлекателно и съвсем непринудено той съумява да завладее читателя с фактите от историята, пречупени естествено през неговия поглед, разбиране и позиция. Така се създава и утвърждава едно невероятно постижение. Основа на което е информационно-аналитичната цел, ведно с опознавателните знаци и беседите, свързани със светите апостоли. Неговото повествование е убедително, защото акцентира върху историческите факти, илюстрирани със спомени от лични поклоннически посещения в светите обители – манастирите на съседна Гърция. Удоволствие да се четат неговите впечатления, разказани от първо лице и придобити в пряко съприкосновение с обектите. Описвайки историята, такава каквато е била, авторът ни поднася деликатно детайли от становища на учени и археолози, при което картината на посетените обекти става ясна и разбираема. Кристализира в поука от историческите данни и атмосферата на докосването до духовното.

    Метеора и неговите манастири, построени на високите и стръмни скали ни подсказват за волята на монасите да се докоснат до божественото, далече от светския живот. Четейки авторското писание, ние влизаме неусетно във всеки един от шестте манастира. Усещаме какво е било преди едно хилядолетие да предизвикаш съдбата си, като създадеш светите обители там, толкова близко до небето.  С благовение преминаваме заедно с автора от килия в килия, от библиотеките до малките църквички, построени буквално на една педя земя. Опияняваме се от шеметните височини и осъзнаваме философията на тези монаси, дръзнали да посветят съдбата си на Сина Господен. Тук, в тесните и мрачни коридори, все още витаят спомените, мирише на тамян, а от стените ни гледат иконите – неми свидетели на безброй събития, свързани с трудния живот на обитаващите ги самотни старци през ония години на съзерцание.

    Книгата на автора Черньо Чернев несъмнено е  неговото ново и лично постижение. Отразените в нея преживени и записани спомени, заедно с безценните исторически данни, великолепните цветни снимки и анализи на световни учени, ще останат за бъдещите поколения.

    И някак неусетно след посещението на Метеора навлизаме в онези години преди Христа, за да преживеем заедно, всички ние, читателите, годините на великите завоевания на още по великия Александър Македонски с неочаквания трагичен завършек на живота му. Информацията за създаването на елинската държава, откриването на безценните гробници, са само част от своеобразната словесна палитра на утвърдения автор на книги с християнска тематика. Дори не е нужно да посетим историческите обекти лично, защото  авторското повествование  ни води от един археологически обект до друг с  образно представени факти, илюстриращи пълната картина на видяното от Черньо Чернев по тези земи.

    Споделяме неговата авторска позиция за развитието на религиозния туризъм, който е важна част от сегашния интензивен и изпъстрен с ежедневни проблеми живот. Разтоварващо и обогатяващо е да останем, макар и за малко, с необикновените съдби на велики исторически личности, дръзнали да премерят сили с бъдещето. Техните войнски съдби се преплитат със стремленията на поколения християни да защитят  своята  вяра в Бог. Тук определено е разковничето на тайната за съдби и сцени,  останали непреходни през вековете, за да разберем философията на миналото ни.

    Преминаваме заедно с автора през античния град Тесалоники, покланяме се пред останките на античния Амфиполис, от които лъхат спомените за  съдбоносни премеждия и съдби, след което потегляме към перлата на Северна Гърция – Кавала. Неаполис е първото име на този град, който все още пази спомените за първото посещение на Св.ап. Павел и покръстването на европейката Лидия. В каменните стени на древния Филипи е стаена не една история, свързана с християнството. В тях отекват беседите на апостолите,  дръзнали да разнасят семената на Божието слово по тези земи в ония смутни времена след възкръсването на Иисус Христос.

    Великолепната трактовка на религиозни беседи, ведно с живописните авторските впечатления ни водят по съвсем непринуден начин към изумрудения остров Тасос и ни потапят в неговата история. Опасан от няколко манастири и десетки параклиси, островът примамливо разпалва и подържа огъня на любопитството на хилядите туристи от цял свят през всички сезони на годината. Пред нас неусетно изпъкват областта Тракия, град Александруполис и остров Самотраки – имена от античната история по тези земи, съхранили първите стъпки на апостолите.

    За пореден път Черньо Чернев, безспорният автор на книги за Християнството, ни прави съпричастни към своите впечатления от личните си посещения по историческите места. Чрез словото си той убедително ни доказва, че е утвърден защитник  на християнски добродетели, за които четем в Светата Библия.

    Дълбок поклон!

     

    Варна, март 2013 година

     

     

    Рецензия

    От Сдружение „Култура и туризъм на българския североизток”

     

    Варненска туристическа камара, в която членува сдружението,  споделя положително  утвърденото творчество на нашия приятел Черньо Чернев – автор на поредица от книги, посветени на религиозния туризъм. И неслучайно е отличен със специален Диплом за изключителен принос в развитието на поклонническия туризъм и утвърждаване на християнството.

    Ще ни се, да споменем Св. Йоан Златоуст, който задълбочено изследва духовната природа, характера, силата и свойствата на християнската вяра. Светителят дава задълбочена характеристика на вярата като духовна добродетел и лично религиозно преживяване; като благодатен дар на Божията милост или като догматическо изложение на Христовите истини и учението на Църквата. Според него вярата открива духовно съзнанието на човека за невидимото и насочва ума му към небесното Божие царство. Вярата дава духовна светлина на човека, просветлява и преобразява неговото съзнание и го извежда от мрака на незнанието. Светият отец пояснява,че думата вяра или понятието вяра се употребява в два различни смисъла и има две значения. В първия и по-общ смисъл, с който си служим когато говорим за вяра имаме предвид “силата, която ни подготвя и ни води към знание за Бога и съгласно която всеки един от нас се нарича вярващ”. В по-конкретния смисъл на вярата като християнска добродетел на благодатната нравственост, основа на обновения в Христа живот и начало на спасението под вяра разбираме “силата, с която апостолите правеха чудеса в името на Иисус Христос и за която говори Самият Спасител като вяра в Него (Мат. 17:20)”.

    Спазвайки тези постулати, авторът Черньо Чернев, в своите вече седем книги, демонстрира чудесно постижение в  защита на християнските добродетели.  Той съвсем спокойно води читателя си към информация, анализи, религиозни беседи, за да подчертае за кой ли път, че вярата като добродетел е преди всичко доверие в Бога и преданост на Божията воля. Според него вярата има религиозно-нравствен характер и се изразява в приемане на Божията воля и отправените към нас изисквания, които Бог ни повелява. Това религиозно значение на понятието вяра, е обвързвано с наличието на преданост към Божиите заповеди и приемането им “без разсъждение за това защо и при какви обстоятелства Бог ни повелява и заповядва”. В една разкошна панорама от знания и лични впечатления от посетените свети места в Република Гърци, ние  успяваме да обиколим места, за което се изисква не само време и средства, но и предварителна подготовка със определени познания. За да се оформят спомени, които след това за дълго ще останат в нашето съзнание.

    Благодарим ти! Оставаме с най-искрени пожелания от морската столица Варна за попътен вятър и три педи вода под кила на творческия кораб, воден от автора – капитан Черньо Чернев!

    Димитър Дичев,                                                           Жельо Душев,

    Председател на Сдружението                                       Зам.председател на ВТК

    Варна, април 2013 година

     

    “Оня, който дохожда при Бога, трябва да вярва в него и той награждава ония които го търсят” /Евр. 11:6/

    Зрението на душата е вярата, защото това, което разума не може да разбере, схваща го душата чрез вярата.

                    Сам нашия Господ казва: “Който повярва, ще се спаси”

    Нека достигнем най-външната граница на познанието, там където науката се допира с все още необяснимото.

     

     

    Горе