Вие сте тук: Начало » Бизнес » Нови цени за битови клиенти на EVN България от 1 август 2013 г.
    Нови цени за битови клиенти на EVN България от 1 август 2013 г.

    Нови цени за битови клиенти на EVN България от 1 август 2013 г.

    Съгласно решението на ДКЕВР се променя ценовата структура и съдържанието на фактурата за електроенергия

     

    В резултат на Решение № Ц – 25/29.07.2013 г. на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) от 1 август 2013 г. влизат в сила нови цени на електроенергията. Определените от ДКЕВР крайни цени с ДДС за битови клиенти на EVN България са както следва:

     

     

    Цена с ДДС до

    31 юли 2013 г. (вкл.)

    Цена с ДДС от

    1 август 2013 г.

    Дневна тарифа

    0,19345 лв./kWh

    0,18563 лв./kWh

    Нощна тарифа

    0,12184 лв./kWh

    0,11572 лв./kWh

     

    Новите крайни цени на електроенергията за битови клиенти представляват намаление средно с 4,2% спрямо действащите до 31 юли 2013 г. цени.

     

    Съгласно решението на ДКЕВР се променя ценовата структура и съдържанието на фактурата за електроенергия.Oт 1 август 2013 г. три от компонентите на крайната цена, вече няма да се изписват в отделни редове и стойности във фактурата, а ще бъдат прибавени към цената за електрическа енергия. Това са компонентите:

              добавка за зелена енергия

              добавка за невъзстановяеми разходи

              добавка за високоефективно производство на топлинна и електрическа енергия.

     

    Те ще бъдат превеждани на Националната електрическа компания (НЕК) от търговците на електрическа енергия, включително крайните снабдители, какъвто е EVN България Електроснабдяване, под формата на добавка  „задължения към обществото“, като тaзи добавка няма да се изписва отделно във фактурата за битови клиенти.

     

    Така във фактурата по нови цени ще бъдат изписани само:

    ·         Цена за електрическа енергия дневна тарифа

    ·         Цена за електрическа енергия нощна тарифа

    ·         Пренос през електроразпределителна мрежа ниско напрежение (НН)

    ·         Достъп до електроразпределителна мрежа ниско напрежение (НН)

    ·         Пренос и достъп през/до електропреносната мрежа

    ·         Акциз и ДДС

     

    За клиенти, които не се възползват от възможността за самоотчет, при фактуриране на консумираната електроенергия по стари и нови цени ще бъде приложен следният принцип, който се прилага успешно от няколко години при всяка промяна на цени:

     

    ·         Количеството консумирана енергия по стари цени ще се изчислява като произведение на броя на дните от датата на отчитането през юли 2013 г. до 31 юли 2013 г. включително по средната дневна консумация на клиента за пълния отчетен период.

    ·         Количеството консумирана енергия по нови цени ще се изчислява като произведение на броя на дните от 1 август 2013 г. до датата на отчитане през август 2013 г. пак по същата средна дневна консумация за пълния отчетен период.

     

    Във връзка с отчитането по новите цени няма да се променят регулярните целомесечни срокове на отчитане. Консумацията по нови и стари цени се определя според броя на дните в съответния ценови период преди и след промяната на цената. Общият брой на дните в отчетния период отговаря на нормалния месечен период на отчитане за всеки клиент. Датата на отчитане и периодът на плащане са записани във всяка фактура за изразходвана електроенергия.

     

    Както при всяка смяна на цени, информацията за консумацията във фактурите ще бъде разделена на два отделни периода – потребление по стари цени до 1 август 2013 г. и потребление по нови цени след 1 август 2013 г. Тези фактури предстои да се заплащат от 1 септември 2013 г.

     

    Освен плащането на каса, за улеснение на своите клиенти EVN България предоставя и следните начини за безкасово плащане на консумирана енергия:

     

    ·         Онлайн плащане с карта чрез новата интернет платформа „EVN Онлайн плюс“ на www.evn.bg

    ·         Директен дебит

    ·         Интернет банкиране

    ·         Банкомат

    ·         ePay.bg

    ·         Transcard

    ·         SMS

    Горе