Вие сте тук: Начало » Водещи новини » Информационна кампания за трафика на хора в Каблешково
    Информационна кампания за трафика на хора в Каблешково

    Информационна кампания за трафика на хора в Каблешково

    В салона на НЧ ”Атанас Манчев” – гр. Каблешково се проведе заключителният етап от кампанията за превенция на трафика на хора „Отвори очи!” Инициативата е организирана от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Поморие и има за цел да повиши информираността на учениците за престъплението „Трафик на хора“, съобщиха от общината.

    В продължение на две седмици в различни училища се прожектира филмът „Червено като червило и като кръв”, проведоха се дискусии и бяха разпространени информационни материали. Филмът на режисьора Йордан Димитров разказва историите на три български момичета станали жертви на трафика на хора. Истории за това как фалшивата любов и мечтите за по-добър живот се превръщат в примамка за героините от филма, които са били въвлечени в свят на унижение и болка.

    Съдбите на Олга, Мария и Боряна и изживяното от тях унижение развълнуваха учениците. Те разбраха, че трафикът на хора е сериозно престъпление срещу личността, човешките права, достойнството и самочувствието, нарушение на общочовешките етични норми и морални ценности.

    По данни на ООН всяка година между 2 и 4 млн. души по света стават жертви на трафика на хора. Всяка година в Европа жертви на трафик стават около 500 000 души, повечето от които са жени и момичета, заставени да проституират. През последните години насилственото въвличане на хора в трафик отстъпва пред психологическите подходи – манипулация, изнудване и дори любов. Трафикантите се превръщат във все по-добри психолози, на които изобщо не им се налага да използват насилие. Те усещат всяко слабо място на жертвата си и знаят как да я докарат до пълна емоционална и физическа зависимост. Затова всеки трябва да бъде информиран.

    Горе