Вие сте тук: Начало » Политика » Приеха промени на бургаските депутати от ГЕРБ в ЗУЧК, за да могат морските общини да изпълняват в срок проектите си

    Приеха промени на бургаските депутати от ГЕРБ в ЗУЧК, за да могат морските общини да изпълняват в срок проектите си

    Депутатите приеха на първо четене промени в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК). Законопроектът бе внесен от бургаските депутати от ГЕРБ Снежина Маджарова, Ивелина Василева, Димитър Бойчев, Иван Вълков, Диана Йорданова и колегите им от Варна и Добрич. Законопроектът бе обсъден в пленарна зала днес в началото на редовното заседание на НС. В гласуването участваха общо 149 депутати, като законопроектът бе приет със 136 гласа „за”, 9 „против”, четирима се въздържаха.

    „С този законопроект защитаваме интересите на общините и тяхното бъдещо развитие. Срещаме подкрепа по него и заставаме твърдо зад предложените промени, които трябва да бъдат приети”, заяви народният представител Ивелина Василева.

    Един от акцентите в законопроекта е общинските съвети, попадащи в обхвата на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, по предложение на кметовете, сами да решават относно забраната за извършване на строително-монтажни дейности. В момента в курортите, курортните комплекси и ваканционните селища по Черноморското крайбрежие има наложена забрана за строително-монтажни работи в периода от 15 май до 1 октомври. От обхвата на забраната са изключени единствено случаите на неотложни аварийни работи. Така забраната би могла да се определи като абсолютна.

    Въвеждането на такава забрана, обаче, е в противоречие със заявения основен принцип  на закона, а именно общините от Черноморското крайбрежие да могат сами да определят и да провеждат собствена политика в областта на туризма, отчитайки спецификата на отделните населени места.

    В мотивите е подчертан фактът, че  летният сезон е с различна продължителност и периодът 15 май – 1 октомври далеч надхвърля туристическия летен сезон в голяма част от територията на Черноморското крайбрежие. В по-малките населени места обикновено активният сезон започва в края на юни и завършва в края на август. Не цялата територия на Черноморското крайбрежие е и курортна зона. В по-големите населени места не малка част от кварталите и жилищните комплекси, промишлените зони, дори и да са близо до морето, не биха могли да се определят като туристически.

    „Все още в много от Черноморските общини не са приети общи устройствени планове и няма категорично определяне кои територии от населените места са курортни. И в тези случаи забраната разпростира своето действие в строителните граници на населените места”, така коментира основният проблем свързан със ЗУЧК Снежина Маджарова.

    Според мотивите на законопроекта е записано, че общините са основен бенефициент по ОП в областта на околната среда, социалната, образователната и културната инфраструктура и още много други. Тяхна отговорност е поддръжката на транспортната, социалната и информационната инфраструктура в общината. Изграждането и ремонтирането на обекти е част от капиталовата програма или резултат от спечелени европроекти. С европейски средства се финансира рехабилитацията на отсечки от пътната мрежа, както и сгради от социалната, здравната, образователната и културната инфраструктура. От особена значимост за опазване чистотата на Черно море, както и за подобряване на икономическата среда и създаване възможности за развитие на туризма, са реализираните от общините проекти за разширение и рехабилитация на ВиК мрежите, изграждане на пречиствателни станции за отпадни води и осигуряване на дълбоководно заустване на пречистените води в населените места по Черноморското крайбрежие. За да бъдат реализирани тези проекти, е необходимо да се гарантира навременно им изпълнение, предвид необходимостта да бъдат изпълнени изискванията на екологичното законодателство и да бъдат спазени сроковете за оползотворяване на европейските средства в рамките на сроковете по регламента. Съществуващото ограничение в момента крие реален риск за навременното и успешно изпълнение на общинските проекти.

    Горе