Вие сте тук: Начало » Култура » Общо събрание на Читалище “Просвета 1888”
    Общо събрание на Читалище “Просвета 1888”

    Общо събрание на Читалище “Просвета 1888”

    Настоятелството на Читалище “Просвета 1888” . гр. Поморие, свиква Общо събрание на членовете на читалището, което ще се състои на 19.03.2014 год./сряда/ от 17.30 часа в залата на Читалище “Просвета 1888”, при следния дневен ред:

    1. Отчетен доклад на Настоятелството за 2013 год.
    2. Отчетен доклад на Проверителната комисия  на читалището за 2013 год.
    3. Приемане на културния календар на читалището за 2014 год.
    4. Приемане на бюджета на читалището за 2014 год.
    5. Текущи

    При липса на кворум събранието ще се проведе на същата дата от 18.30 часа.

    Горе