Вие сте тук: Начало » Toп новини » Да виждаш едновременно, и дърветата, и гората…

    Да виждаш едновременно, и дърветата, и гората…

    Корица на „ГОРИТЕ В БУРГАСКА ОБЛАСТ – история и настояще“

    Корица на „ГОРИТЕ В БУРГАСКА ОБЛАСТ – история и настояще“

    Излезе от печат книгата „ГОРИТЕ В БУРГАСКА ОБЛАСТ – история и настояще“ – уникално енциклопедично издание, дело на 40 автора, съобщават от Международния търговски и културен център •ГЕОПАН•.

    Начинанието е юбилеен проект на Изпълнителна агенция по горите, Съюз на лесовъдите в България, Югоизточно държавно предприятие – Сливен и Регионална дирекция по горите – Бургас.

    Книгата е великолепно оформена и отпечатана, съдържа 320 страници, с над 100 черно-бели и цветни илюстрации и карти. Общата площ на Регионална дирекция по горите – Бургас към 31.12.2013 г. е 340 590 ха. В изданието за първи път се дават подробни сведения за държавни горски и общински територии, гори на частни физически и юридически лица, гори на Мининистерството на околната среда и водите и горите на религиозните организации в района.

    Изданието е и документален разказ за десетки професионалисти лесовъди, свързали съдбата си с опазването и развитието на българската гора, между които: инж. Никола Костов, инж. Димо Кънев, д-р инж. Иван П. Костов и  д-р инж. Дико Патронов.

    Книгата ще бъде представена на нашата общественост през Седмицата на гората, 2014 г. най-напред в Бургас, по инициатива на Съюза на лесовъдите в България. В нея за първи път са показани и Общинските гори на Поморие, които възлизат на 9270 ха. Те се стопанисват от Общинско предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство” с директор инж. Станимир Кушев .

    Културното събитие е специален момент в отбелязването на 135-годишнината на Горската служба в България. Паметното послание към широката читателска публика е отправено към всички ни: … Да виждаш едновременно, и дърветата, и гората…

    Съставител: инж. Митко МИТЕВ
    Научен редактор: д-р инж. Иван П. КОСТОВ
    Рецензент: проф. д-р Иван ПАЛИГОРОВ
    Картография: Геопан & Карт Проект – Троян
    Графично оформление и подготовка за печат: Ваколор ЕООД – Пловдив
    Печат: „Таф принт” ООД, Пловдив

    Автори – по азбучен ред: инж. Борис Цвятков, инж. Ганчо Костадинов, инж. Георги Лапчев, инж. Горо Горов, инж. Дарина Костадинова,д-р инж. Дико Патронов, инж. Димитър Гавазов, инж. Димитър Керчев, инж. Димитър Мандулев, инж. Димитър Янков, инж. Димо Димов,инж. Димо Кънев, проф. дтн Динко Динев, инж. Емил Манолов, инж. Жечо Милев, инж. Заварин Гагов, инж. Иван Н. Костов, д-р инж. Иван П.Костов, инж. Илия Янгьозов, Ислям Ислям, инж. Йонка Радева, инж. Кирил Петков, инж. Люба Грудова, инж. Магдалена Мандулева, инж.Марин Иванов, инж. Митко Митев, инж. Мишо Жеков, инж. Недко Недев, инж. Пейчо Върбанов, инж. Петко Арнаудов, инж. Петко Нанчев,инж. Румен Илиев, инж. Станимир Божанов, инж. Станимир Кушев, инж. Стефан Златаров, инж. Стойко Стоянов, инж. Стоян Терзиев,инж. Тодор Тодоров, инж. Цветомир Генов и Юлиян Милушев, 2014 г.

    Издател: •ГЕОПАН• Бургас ISBN 978-954-92433-8-3

    Горе