Вие сте тук: Начало » Toп новини » Община Поморие повишава качеството на съществуващите ВиК услуги с европейски средства
    Община Поморие повишава качеството на съществуващите ВиК услуги с европейски средства

    Община Поморие повишава качеството на съществуващите ВиК услуги с европейски средства

    Проектът е на стойност близо 97 млн. лв. и се финансира по Оперативна програма „Околна среда“ 2007-2013 г.

    Община Поморие изпълнява проект на стойност близо 97 млн. лв., който има за цел да изгради устойчива система за водите и отпадъчните води в гр. Поморие, чрез повишаване качеството на съществуващите услуги и намаляване на отрицателното въздействие на заустваните отпадъчни води.

    Специфичните цели следват принципите на устойчивото развитие и опазването на природните ресурси и ще спомогнат за повишаване качеството на живот в населените места; опазване чистотата на водоприемника – Черно море; възстановяване на биоразнообразието и качеството на обитание на растителните и животинските видове около и в Черно море; предпазване на урбанизираните територии от наводнение и намаляване на риска и евентуалните щети от наводнения при екстремални условия; намаляване на риска от замърсяване на подземните води в района и др.

    В рамките на проекта са предвидени следните дейности:
    –  Проучване и проектиране;
    –  Строително-монтажни работи (реконструкция и модернизация на ПСОВ и дълбоководно заустване; реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежата на гр. Поморие);
    –  Доставка на машини и съоръжения;
    – Техническа помощ за организация и управление на проекта;
    – Одит;
    – Надзор по време на строителство;

    Проект „Реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Поморие и реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа на гр. Поморие” е на обща стойност 96 686 234 лв. и се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Околна среда“ 2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд. Той е с продължителност 32 месеца и е в съответствие с Общинския план за развитие 2007 – 2013 г., ПРИОРИТЕТ 1: „Развитие на техническата инфраструктура за създаване на условия за икономически растеж и осигуряване на висок жизнен стандарт”, Мярка 1.1. „Рехабилитация и изграждане на водоснабдителни и канализационни мрежи и нови водоеми в населените места”.

    Изпълнители по проекта са Обединение „ВИК ПОМОРИЕ” и Обединение „ПОМОРИЕ-ЕКО”.

     

     Тази публикация е създадена във връзка с Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-51011116-C056/ 15.11.2012г. за инвестиционен проект № DIR-51011116-60-144 с предмет „Реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Поморие и реконструкция  и рехабилитация на ВиК мрежа на гр. Поморие”, който се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд.

    4 коментара

    1. Баба Пена

     Това го знаем вече от година…първо се писа,че почвали през октомври,ама не стана тогава и казаха явнуари,но не стана и януари,а сега се пише все едно току що се разбира..

    2. помориец от сой

     Моля да не обиждате кмета и неговия екип. Комисионните от подобни мероприятия се обсъждат в тесен кръг от приближени нему. Да сте прочели информация колко е заплатата на всеки един служител в общината, заменки и продажби на кого? Избрахте го и сега ще си траете до новите избори!

    3. крастав и чар

     Докато бабите-хазяйки са доволни от китайските туристи нямаме никакво право да ругаем кмета-слънце и подчинените му.

    4. честито

     Повишава се качеството на услугите….съответно и цената на кубик вода ще стане 4-5 лева.

    Горе