Вие сте тук: Начало » Водещи новини » НАБЧ:Ще се наложи ли евакуация на населението от Поморие?

    НАБЧ:Ще се наложи ли евакуация на населението от Поморие?

    Във връзка с провеждането на срещата на 16.05.2014г. от 10:30 часа в конферентната зала на здравница „Сан Марина” в гр. Поморие с гл. ас. д-р Десислава Сопотлиева – Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН, на тема: Природни местообитания от защитена зона „Поморие” от мрежа Натура 2000. От Национална асоциация „Българско Черноморие” информират, че в защитена зона „Поморие” са картографирани местообитания на 11 вида животни, осем вида природни местообитания, биокоридори, ефективно заети местообитания и постоянно заети местообитания. Вносител за стартиране на процедурата за обявяване на защитена зона по местообитанията „Поморие” са „Зелени Балкани”.  Пълната информация за защитена зона по местообитанията можете да намерите тук: http://natura2000.moew.government.bg/Home/ProtectedSite?code=BG0000620&siteType=HabitatDirective . Публикуваме карта на ефективно заето местообитание на вида 1366 Lutra lutra – видра в границите на защитена зона BG0000620 “Поморие”. Преди министърът на околната среда и водите да е издал заповед за забрани в защитена зона „Поморие” от асоциацията задават следните въпроси към „Зелени Балкани”, експертите към БАН и МОСВ:

    1. Видно от публикуваната карта ще се наложи ли евакуация на населението от гр. Поморие?

    2. Ако такава евакуация е наложителна, във връзка с опазването на вида /видрата/, то кога поморийци ще бъдат евакуирани?

    3. Ще се конфискуват ли земите, попаднали в защитена зона „Поморие” или не?

    4. Колко милиона лева ще бъдат отпуснати за опазването на животинските видове и природните местообитания, намиращи се върху земите на поморийци, попаднали в защитена зона „Поморие”?

    5. Ще участват ли „Зелени Балкани” или други формации от „За да остане природа в България” в усвояването на тези милиони? Пример: „Зелени Балкани” са усвоили над 5 млн. лв. за опазване на Поморийско езеро от поморийци.

    Изтегли като файл (PDF, 446KB)

    5 коментара

    1. наивен гражданин

     Някой ще каже ли коя е тази асоциация, къде е офиса и в Поморие. Членове, устав, задачи и т.н. Иначе казано бая се навъдиха такива , които искат да получават пари от еко равновесието или зелени Балкани?

     • Анхиало

      Ако наистина си Помориец, трябва да си глух, сляп и ням за да не си разбрал къде е офиса на асоциацията и какви успехи и обществени признание има за едногодишното си съществуване. Слава на Бог, че все още има будни, умни и смели българи, които да отделят време и усилия за справедливи каузи с цел по-добър живот. Зелените анархокомунисти са вплели мрежи навсякъде, откъдето могат да крадат обществени пари за лично обогатяване, като заедно с това блокират общественото развитие за да си останат гражданите бедни, прости и лесно управляеми. Ти от кои си?

    2. Разбирам притесненията на поморийци, но провала на срещата на 16-ти по този грозен начин не им прави чест! Въобще не беше там мястото за този скандал! Можеше много интересни неща да се чуят от учените от БАН, които НЯМАТ НИЩО ОБЩО СЪС "ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ"!!! Както се казва, всичката Ви пара отиде във свирката… Както винаги поморийци си гледат пъпа и света въобще не ги интересува. А можеше да чуете много, много интересни неща. Това беше първа среща с учени които трябва тепърва да бъдат привлечени за каузата на "Свещенното езеро" на Поморие. Тепърва трябва те да направят своите изследвания и да ни покажат как да опазиме езерото си и основният си поминък – ЦЕЛОГОДИШЕН БАЛНЕОТУРИЗЪМ. Да търсиме многото милиони които ще ни трябват. А това с крясъци не става…………………………….

    3. арх.Камен Шипков

     Грешката на водещия – г-н Алексиев беше, че дискусията трябваше да е след докладите. Намерете друг начин за конфронтация със "Зелени балкани", моля! Не отнемайте и малката възможност да чуеме мнението на специалистите. От това "нечуване на другия" и реститутската алчност за бързи поднали пари вече се нанесоха непоправими щети – върху солниците се изгради кошмарно жилищно "руско" ГЕТО! Нима това ви се харесва?! А предлагах нещо по европейски стандарт – целогодишна балнеолечебна зона! мислете 50 години напред, поетапно, а не за днес – така само съвсев ще опропастите прекресното иначе градче.

     • До Шипков

      Много бързо извъртяхте посоката г-н Шипков, когато беше кампанията на баничарят не спирахте да го възхвалявате този кандидат. След година идва видов ден тогава ще ви видим.

    Горе