Вие сте тук: Начало » Бизнес » Правителството разреши продажбата на военни имоти в Поморие и Несебър

    Правителството разреши продажбата на военни имоти в Поморие и Несебър

    Правителството разреши да бъдат продадени пет военни имота, които са с отпаднала необходимост за Министерството на отбраната и Българската армия, съобщиха от пресслужбата на Министерски съвет.

    Имотите се намират в:

    –         местността „Хонят” край Поморие – поземлен с площ 49 792 кв. м, застроен с 21 сгради, данъчна оценка 927 896,10 лв.;

    –         местността „Кокалу” край Несебър – поземлен с площ 153 229 кв. м, застроен с една сграда и четири подземни съоръжения, данъчна оценка 6 318 808,60 лв.;

    –         местността „Кокалу” край Несебър – поземлен с площ 114 139 кв. м, застроен с една сграда, данъчна оценка 4 493 323,30 лв.;

    –         местността „Вугарски път” край Царево – поземлен с площ 30 680 кв. м, застроен с 12 сгради, данъчна оценка 654 609,30 лв.

    –         местността „Тръстен имот” край Петрич – поземлен с площ 350 885 кв. м, застроен с пет сгради, данъчна оценка 1 259 831,50 лв.;

    Имотите ще бъдат продадени на търг по реда на Закона за държавната собственост и Глава Пета от правилника за прилагането му. Първоначалната цена ще бъде определена като данъчните оценки на предлаганите имоти се завишат с 10 на сто и се прибави балансовата стойност на съоръженията, които са част от имотите и не подлежат на данъчно деклариране, също увеличена с 10 на сто.

    Горе