Вие сте тук: Начало » Toп новини » Започна изпълнението на най-големия проект на Община Поморие

    Започна изпълнението на най-големия проект на Община Поморие

    vik

    На официална церемония днес кметът Иван Алексиев, председателят на Общинския съвет д-р Милена Енева и ръководителят на проекта инж. Николай Бояджиев дадоха старт на строително-ремонтните дейности по проект  „Реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води /ПСОВ/ – Поморие и реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежата на град Поморие”.

    OLYMPUS DIGITAL CAMERA

    „Това е най-амбициозният проект на Община Поморие. Фирмите изпълнители са доказани професионалисти и съм уверен, че ще бъде изпълнен качествено. Знам, че жителите се притесняват, че градът ще бъде разкопан, но канализацията на Поморие е изградена през 1974 година и се нуждае от основен ремонт и рехабилитация. Ние сме длъжни да осигурим чиста околна среда и да спазваме европейските и световни екологични стандарти. Изпълнението на този проект ще е съпътствано от трудности и компромиси с удобството ни, но той ще подобри качеството ни на живот .” – каза кметът Алексиев по време на началната пресконференция.

    voden cikal2

    Инж. Бояджиев обясни, че общата дължина на съществуващата канализационна и водопроводна мрежа в Поморие е 74 км., като от нея ще бъдат реконструирани 67 км, ще се ремонтират всички канално-помпени станции, а пречиствателната станция ще бъде изцяло модернизирана. Пречистените води ще се заустват на 2 км в морето.

    Дейностите по реконструкцията на ВиК мрежата вече започнаха. От месец усилено се работи по обектите в местността „Косата” и в кв. „Север”. Екипите започнаха и ремонтните дейности по пречиствателната станция.

    voden cikal3

    Асоцииран партньор на Общината е „ВиК” ЕАД, гр. Бургас. Общата стойност на проекта 96 686 234 лв. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Околна среда“ 2007 – 2013 г., по договор за БФП № DIR-51011116-C056/ 15.11.2012 г.,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд. Проектът е с продължителност 32 месеца и е в съответствие с Общинския план за развитие 2007 – 2013 г., ПРИОРИТЕТ 1: „Развитие на техническата инфраструктура за създаване на условия за икономически растеж и осигуряване на висок жизнен стандарт”, Мярка 1.1: „Рехабилитация и изграждане на водоснабдителни и канализационни мрежи и нови водоеми в населените места”.

    Цялата информация за проекта, включително актуални съобщения, напредък по ремонтните дейности, график на работа, фирми-изпълнители и контакти, вече може да намерите тук!

    Горе