Вие сте тук: Начало » Криминале » За първото шестмесечие на 2014 г. в Бургаска област -2108 ПТП

    За първото шестмесечие на 2014 г. в Бургаска област -2108 ПТП

    През първото шестмесечие на 2014 г. на територията на Област Бургас са регистрирани 2108 ПТП. От тях 1280 приключени по реда на чл. 123, ал. 1, т. 3 б. “б” от ЗДвП с двустранни протоколи след уведомяване на дежурните части и 652 бр. ПТП с материални щети, обследвани по общия ред.

    За периода в областта са настъпили 176 ПТП с тежки последици с 24 загинали и 211 ранени. Сравнено с резултатите за същия период на 2013 г. се отчита увеличение на броя на произшествията с 28, на ранените с 45 и на загиналите с 9.

    На територията на община Бургас за първото шестмесечие на 2014г. са регистрирани 107 ПТП с тежки последици с 10 загинали и 129 ранени участника в движението, при 86 ПТП с 5 загинали и 99 ранени за първото шестмесечие на 2013г. Констатира се увеличение на произшествията с 21, на загиналите с 5 и на ранените с 30.

     

    По място на настъпване тежките ПТП се разпределят както следва:

    – В населени места са отчетени 110 тежки ПТП ,съставляващи/62,5%/ от общия брой на настъпилите ПТП за първитe шест месеца на 2014 г., с 8 загинали /33,3%/ и 122 ранени участника /57,8%/.

    Сравнено с допуснатите тежки ПТП за същия период на 2013 г. в населено място се отчита увеличение и по трите показателя: на броя на произшествията с 30, на загиналите с 5 и на ранените с 39.

    В гр.Бургас местата с концентрацията на ПТП с тежки последици са на следните улици:

    1. Бул “Захари Стоянов” – 8 ПТП с 1 загинал и 9 ранени.

    2. Бул. “Стефан Стамболов” – 10 ПТП с 11 ранени.

    3. Кс.М.Рудник – 5 ПТП 1 загинал и 4 ранени

    4. Ул.Тодор Александров – 5 ПТП с 10 ранени

    5. Ул. Янко Комитов – 5 ПТП с 6 ранени

    6. Бул. ”Сан Стефано” – 4 ПТП с 4 ранени.

     

    В извън населените места са регистрирани 66 тежки злополуки (37,5%) с 16 загинали (66,6%) и 89 ранени (42,1%) . Спрямо същия период на 2013 г. се констатира увеличение и по трите показателя: на броя на ПТП с 2, на ранените с 6 и на загиналите с 42.

    – На участъка от АМ”Тракия” от км. 308,103 до км. 359,475 са настъпили 7 тежки ПТП/10,6%/ с 5 загинали /31,3%/ и 10 ранени /11,2%/.

    – На първокласните пътища са настъпили 30 тежки ПТП/45,5%/ с 6 загинали /37,5%/ и 36 ранени /40,4%/.

    – На второкласните пътища са допуснати 11 тежки ПТП /16,7%/ с 2 загинали /12,5%/ и 12 ранени /13,5/.

    – На третокласните пътища са регистрирани 15 тежки ПТП/ 22,7%/ с 3 загинали /18,8%/ и 26 ранени /29,2%/.

     

    На АМ”Тракия” тежките ПТП са следните:

    – на км. 330+500 – 1 ПТП с 3 загинали и 1 ранен;

    – на км. 311+900 – 1 ПТП с 1 загинал;

    – на км. 316+300 – 1 ПТП с 1 загинал;

    – на км. 345+900 – 1 ПТП с 5 ранени;

    – на км. 355 – 1 ПТП с 1 ранен;

    – на км. 356+200 – 1 ПТП с 1 ранен;

    – на км. 358 – 1 ПТП с 2 ранени.

     

    На първокласните пътища, концентрацията на злополуките е както следва:

    ПП-І-6/София-Бургас/

    – На км.489.8- 1 ПТП с 1 загинал

    – На км.482.1 – 1 ПТП с 3 ранени.

    ПП-І-9/Варна-Малко Търново/

    -На км 219.6 – 1 ПТП с 1 загинал и 2 ранени.

    – На км 213.6 – 2 ПТП с 1 загинал и 2 ранени

    -На км 218.0 – 3 ПТП с 3 ранени.

    -На км 202.0 – 2 ПТП с 2 ранени.

    -На км 227.0 – 1 ПТП с 1 загинал.

    -На км 229.3 – 1 ПТП с 1 загинал.

     

    На второкласните пътища, концентрацията на ПТП е следната:

    Път-II-79/Болярово-Бургас/

    -На км.55.5- 1 ПТП с 1 загинал и 1 ранен

    Път-II-99/Бургас-Царево-Малко Търново/

    -На км.51.0 – 1 ПТП с 1 загинал.

    Изнесените данни показват, че е необходимо да се завиши контрола на тези места, за да се предотврати допускането на ПТП.

    Анализът на тежките ПТП за първите шест месеца на 2014 г. по: вид на ПТП показва, че с най- висок пътнотранспортен травматизъм са ПТП при които е налице “блъскане на пешеходец”. Регистрирани са 51 ПТП с 5 загинали и 48 ранени. Съпоставено със същия период на 2013 г. се констатира увеличение на ПТП с 22, на загиналите с 5 и на ранените с 6.

    Следват ПТП настъпили при “Сблъскване на МПС – челно”. Отчетени са 12 произшествия с 4 загинали и 16 ранени. Спрямо същия период на 2013 г. се констатира увеличение на броя на ПТП с 2, на ранените с 5 и на загиналите с 1.

    След тях с относително висока стойност на загиналите са ПТП настъпили при “Преобръщане на МПС извън пътното платно”. Отчетени са 20 произшествия с 3 загинали и 38 ранени. Спрямо същия период на 2013 г. се констатира увеличение на броя на ПТП с 6, на ранените с 18 и на загиналите с 2

    По основна причина за настъпване на ПТП се констатира, че 164 ПТП /93,2 %/ от общия брой на регистрираните ПТП за първите шест месеца на 2014 г. са настъпили поради нарушения извършени от водачите, при които са загинали 22 /91,7%/ и са ранени 197 участника /93,4%/. Следват ПТП настъпили, поради нарушение на пешеходци. За периода са регистрирани 7 ПТП /4%/ , с 1 загинал /4,2%/ 6 ранени /2,8%/

    От всички ПТП настъпили по вина на водача с най-голям относителен дял от 23,9% /42 ПТП/, са ПТП поради несъобразена скорост с пътните условия. При тях загиналите съставляват 25%/6/ от всички загинали при ПТП, поради извършени нарушения на водачите и 26,1% /55/ ранени. Сравнено със същия период на 2013 г. се отчита увеличение и по трите показателя: на броя на ПТП с 4, на ранените с 13 и на загиналите с 3.

    За несъобразена скорост с други условия са станали 29 ПТП /16,5%/ с 6 загинали /25%/ и 40 ранени /19%/. Сравнено със същия период на 2013 г. се отчита увеличение и по трите показателя: на броя на ПТП с 3 , на ранените с 9 и на загиналите с 4.

    За управление на МПС с превишена скорост през първите шест месеца на 2014 г. контролните органи са констатирали 2466 нарушения. Съставени са 654 АУАН и 812 фиша.

    Други нарушения извършени от водачите са довели до настъпването на 15 тежки ПТП /8,5%/ с 4 загинали /16,7%/ и 15 ранени /7,1%/. Сравнено със същия период на 2013 г. се отчита увеличение на броя на ПТП с 8, на ранените с 9 и на загиналите с 1.

    За извършени други нарушения на водачите на ППС през отчетния период на тази година контролните органи са констатирали 2380 нарушения. Съставени са 852 АУАН и 1528 фиша.

    Според разпределението на ПТП по дни от седмицата, като най-аварийни се оказват дните: петък – настъпили са 36 ПТП със 7 загинали и 42 ранени участника, събота – 33 ПТП с 6 загинали и 32 ранени.

    Според времето на настъпване на ПТП, с относително висока стойност на загиналите се регистрират във времевия диапазон между 13 до 14 часа – 14 ПТП с 5 загинали и 16 ранени. Следва часовия интервал от 18 до 19 часа с 16 ПТП с 3 загинали и 18 ранени.

    Общата административно-наказателна дейност за първите 6 месеца на 2014 г. осъществена от състава на Пътна полиция при ОДМВР – Бургас възлиза на 14 177 нарушения. Към нарушителите е взето отношение както следва:

    – съставени актове – 5677

    – съставени фишове –8107

     

    Горе