Вие сте тук: Начало » Политика » Финализиран е проектът за подобряване на работата на общинската администрация
    Финализиран е проектът за подобряване на работата на общинската администрация

    Финализиран е проектът за подобряване на работата на общинската администрация

    Успешно приключи проектът за подобряване на работата на общинската администрация, съобщиха от пресцентъра на Община Поморие. Вчера се проведе заключителна пресконференция в рамките на проект „Подобряване на работата на общинска администрация Поморие чрез оптимизиране на структурата и повишаване на ефективността и ефикасността от дейността й”, по Договор № 13-11-36/19.08.2013 г., приоритетна ос І „Добро управление”, подприоритет „Ефективта структура на държавната администрация” по бюджетна линия BG 051PO002/13/1.1-07, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд. Стойността на проекта е 83 873, 60 лева, а срокът за изпълнението му 12 месеца. Крайна дата – 19.08.2014 г.

    Общата цел на проекта е свързана с постигането на гъвкава и адаптивна администрация на Община Поморие, прилагаща ресурсите и способна да отговори на високите изисквания на бизнеса, на жителите и гостите на Общината от качествено административно обслужване.

    Ръководителят на проекта Кристина Демирева оповести дейностите от изпълнението му, които включват: управление на проекта и провеждане на процедури за избор на изпълнители; провеждане на Функционален анализ на администрацията на Община Поморие чрез прилагане на Единната методология за провеждане на функционален анализ в държавната администрация; подготовка на необходими промени във вътрешни процедури, правила, правилници и други документи, регламентиращи структурата, функциите и работните процеси в Общината; провеждане на информационна кампания за активно ангажиране на заинтересованите страни; провеждане на съпътстващо обучение за служителите за прилагане на новите процедури и правила; дейности за информация и публичност.

     

    Един коментар

    1. Както от това така и от другите няколко обявления по тази тема не става ясно какво точно се е извършило като реална дейсност в рамките на този проект.Все се говори с някви "имагинерни" термини от рода на – подобряване , оптимизиране на структори и т.н.Моля дайте в конкретика какво се извършило /обучени са служители ли , закупени са софтуери за по-добра работа ли , направени са конкретни промени в схемата на работа ли , или какво? И за даденето нещо и колко пари са платени.
     А не само празни изречения от рода на "проектът за подобряване на работата на общинската администрация".
     Щото и аз мога да кажа че съм минал проект за подобряване на работата си , да взема едни пари , а всъщност да не съм направил нищо , а да е само на хартия ама да съм усвоил дадена сума.
     П.С В никакъв случай не казвам че в Община Поморие е станало това , но така написано могат да се направят много свободни интерпретаций по темата и да има всякакви възгласи след това за корупция.

    Горе