Вие сте тук: Начало » Култура » Първи национален фестивал за народни инструменталисти ще се проведе в Каблешково
    Първи национален фестивал за народни инструменталисти ще се проведе в Каблешково

    Първи национален фестивал за народни инструменталисти ще се проведе в Каблешково

    Първи национален фестивал за народни инструменталисти “ Да излееш душата си с музика” ще се проведе в град Каблешково на 27 септември 2014 г. Той е организиран от НЧ „Атанас Манчев-1920”, с подкрепата на Община Поморие и Кметство Каблешково. Фестивалът се провежда в памет на инструменталната легенда на българския фолклор акордеониста Петко Дачев.

    СТАТУТ

    Целта на организаторите на фестивала е той да се превърне в ежегоден празник на уникалните, вечно живи,неповторими и неизчерпаеми в многообразието си фолклорни традиции и преставителен форум на народни инструменталисти и оркестри; да се открият и подкрепят нови дарования, посветили се на фолклорното изпълнителско изкуство; да мотивира младите изпълнители и творци към съхраняване и развитие на фолклорните традиции; да стимулира високото професионално майсторство и художествен вкус и не на последно място да се съхрани спомена за „феноменалното явление” – акордеониста Петко Дачев.

    „Музиката може да те разболее, но може и от легло да те вдигне”

    РЕГЛАМЕНТ

    Фестивалът ще се проведе на 27.09.2014 г.на открита сцена в градския парк. Начало – 10.00 ч. /При лоши атмосферни условия-в зрителната зала на НЧ”Атанас Манчев-1920г.”/

    Участниците в конкурсната програма могат да бъдат иднивидуални инструменталисти и оркестри, изпълняващи български фолклор от всички фолклорни области на България, които отговарят на условията, посочени в регламента.

    КАТЕГОРИИ

    ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

    В тази категория влизат индивидуални изпълнители/мъже и жени/, разделени в четири възрастови групи:

    ПЪРВА ГРУПА –до 14 годишна възраст

    ВТОРА ГРУПА – от 15 до 18 годишна възраст

    ТРЕТА ГРУПА – от 19 до 25 годишна възраст

    ЧЕТВЪРТА ГРУПА – над 25 годишна възраст

    ФОЛКЛОРНИ ОРКЕСТРИ

    В тази категория участниците са разделени в две възрастови групи:

    ПЪРВА ГРУПА – до 18- годишна възраст

    ВТОРА ГРУПА – над 18- годишна възраст

    Участниците от първа категория-ИНДИВИДУАЛНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ представят две мелодии -бавна и бърза в рамките до 6 мин. Участниците от втора категория –ФОЛКЛОРНИ ОРКЕСТРИ представят две мелодии-бавна и бърза в рамките до 8 мин.

    Фестивалът е с конкурсен характер.

    НАГРАДЕН ФОНД

    Изпълненията се оценяват от професионално жури, което включва утвърдени специалисти в областта на българския музикален фолклор.

    Всички изпълнители ще получат Грамота за участие .

    Отличените индивидуални изпълнители и фолклорни оркестри във всяка възрастова група ще бъдат възнаградени с грамоти , плакет и парична награда.

    По своя преценка, журито може да учреди и присъди допълнителни награди или да промени гореописаните.

    Класирането не подлежи на обжалване!

    Фестивалният ден завършва с концерт на гости изпълнители и наградените участници.

    ПОДАВАНЕ НА ФОРМУЛЯРИ ЗА УЧАСТИЕ

    Приемат се Заявки за участие само по образец, попълнен на компютър, пишеща машина или четливо на ръка, изпратени на електронната поща – chitalishte_kableshkovo@abv.bg

    или по пощата на адрес: НЧ”Атанас Манчев-1920г.”, ул.”Климент Охридски „ № 5

    гр.Каблешково п.к. 8210, община Поморие,

    Заявките да бъдат подадени в срок до 20.09.2014 г.

    Промяна на репертоара и реда на изпълнение се допуска само в срока за подаване на заявки.

    АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ:

    НЧ”Атанас Манчев-1920г.”

    Ул.”Климент Охридски”№5

    Гр.Каблешково п.к.8210 Община Поморие Област Бургас

    chitalishte_kableshkovo@abv.bg

    darlianova@abv.bg

    тел.0895622093 / 94

    Програмата ще бъде предоставена на всички записали се участници.

    Във фейсбук страницата на читалището/Читалище”Атанас Манчев”/ще бъде публикуван списък с предварително установения ред за участие до 25.09.2014г.

    Всички разходи за транспорт и дневни са за сметка на участниците.

    Такса за участие не се изисква .

    Организаторите си запазват правото да фотографират, филмират, записват и излъчват в ефира на местни и национални медии, изпълненията на участниците с цел създаване на архив и реклама на фестивала , без да плащат права и обезщетения.

     

    Горе