Вие сте тук: Начало » Политика » Извънредно заседание на Общински съвет – Поморие на 19 септември 2014 г.

    Извънредно заседание на Общински съвет – Поморие на 19 септември 2014 г.

    Четиридесето и второто /извънредно/ заседание на Общински съвет – Поморие ще се проведе  на 19.09.2014г. /петък/ от 15.30 часа в залата на Община Поморие при следния проект за дневен ред:

    1.ОС-495/09.09.2014г. – Докладна записка от кмета на Община Поморие, относно утвърждаване протокол за разпределяне на собствеността на активите – ВиК системи между държавата и Община Поморие, намиращи се в обособената територия.

    2.ОС-503/12.09.2014г. – Докладна записка от кмета на Община Поморие, относно делегиране права на кмета на Община Поморие да подписва запис на заповед по проект: „Промоционална кампания за подобряване на престижа на продуктите от риболов и аквакултура в Община Поморие” в размер на 3859.90лв.

    3.ОС-503/12.09.2014г. – Докладна записка от кмета на Община Поморие, относно делегиране права на Кмета на Община Поморие да подписва запис на заповед по проект: „Промоционална кампания за подобряване на престижа на продуктите от риболов и аквакултура в Община Поморие” в размер на 19 299.50лв.

    4.ОС-508/15.09.2014г.– Докладна записка от кмета на Община Поморие, относно приемане мрежата на учебните, детските градини и обслужващите звена в Община Поморие за учебната 2014/2015г.

    5.ОС-509/15.09.2014г. – Докладна записка от кмета на Община Поморие, относно дофинансиране на маломерните и слети паралелки под определения минимален брой ученици за учебната 2014/2015г.

    6.ОС-510/15.09.2014г. – Докладна записка от кмета на Община Поморие, относно делегиране права на Кмета на Община Поморие да подписка запис на заповед по проект: „Саниране, рехабилитация и реновиране на мостик „Стария пристан” – гр. Поморие”.

    7.ОС-511/15.09.2014г. – Докладна записка от кмета на Община Поморие, относно делегиране права на кмета на Община Поморие да подписва запис на заповед по проект: „Доставка и монтаж на ледогенератори за люспест лед за общо ползване от рибарите в Община Поморие”.

     

     

    Горе