Вие сте тук: Начало » Водещи новини » Информационни дни за ползите от компостирането на селскостопански и битови отпадъци

    Информационни дни за ползите от компостирането на селскостопански и битови отпадъци

    sdrujenie

    Сдружение „Европа и Ние” има удоволствието да покани ученици, учители, родители, представители на местната общност и широката общественост от гр. Поморие, гр. Каблешково, гр. Ахелой и останалите населени места на Община Поморие да вземат участие в предстоящите информационни дни за представяне ползите от компостирането на селскостопански и битови отпадъци.

    Същите ще се проведат при следния график:

    • 07.10.2014 г., 13,30 ч. – в театралния салон на Народно читалище „Ат. Манчев” гр. Каблешково;
    • 09.10.2014 г., 16,30 ч. – в театралния салон на Народно читалище „Просвета 1888“, гр. Поморие;
    • 10.10.2014 г., 11,00 ч. – в театралния салон на Народно читалище „ Светлина 1934“, гр. Ахелой.

    По време на информационните дни ще се популяризират инициативи за повишаване на екологосъобразното поведение, ще се представят ползите и ефекта от компостирането на биоразградими отпадъци, ще има игри и награди за участниците.

    Надяваме се на интерес и активно участие от Ваша страна в информационните дни, с които да насърчим компостирането като екологосъобразно оползотворяване на биоразградимите отпадъци, борба със замърсяването на околната среда и въздействието на изменението на климата в нашия регион!

    Информационните дни се организират в рамките на проект «Съвместна промоция на компостирането на селскостопански отпадъци – AGROCOMP», финансиран с помощта на Европейския Съюз чрез трансграничната програма по ИПП България – Турция CCI номер 2007CB16IPO008. Проектът се изпълнява от Сдружение „Европа и Ние” в партньорство със Селскостопанската камара на Пънархисар, Република Турция.

    Горе