Вие сте тук: Начало » Toп новини » Информационни дни за ползите от компостирането на отпадъци
    Информационни дни за ползите от компостирането на отпадъци

    Информационни дни за ползите от компостирането на отпадъци

    От  7 до 10 октомври 2014 г. в Каблешково, Поморие и Ахелой се проведоха информационни дни за представяне на ползите от компостирането на селскостопански и битови отпадъци, съобщиха от Сдружение „Европа и Ние”. В информационните събития взеха участие ученици, учители, родители, представители на местната общност и широката общественост от населени места в Община Поморие.

    По време на информационните дни бяха популяризирани инициативи за повишаване на екологосъобразното поведение, представиха се ползите и ефекта от компостирането на биоразградими отпадъци, организираха се игри с награди за участниците.

    Информационните дни бяха организирани в рамките на проект «Съвместна промоция на компостирането на селскостопански отпадъци – AGROCOMP», финансиран с помощта на Европейския Съюз чрез трансграничната програма по ИПП България – Турция CCI номер 2007CB16IPO008. Проектът се изпълнява от Сдружение „Европа и Ние” в партньорство със Селскостопанската камара на Пънархисар, Република Турция.

     

    Горе