Вие сте тук: Начало » Общество » Община Бургас се оборудва с най-модерна техника за следене на чистотата в Черно море
    Община Бургас се оборудва с най-модерна техника за следене на чистотата в Черно море

    Община Бургас се оборудва с най-модерна техника за следене на чистотата в Черно море

    През следващите години Община Бургас ще има на разположение собствена база актуални данни за състоянието на морската вода в нейна акватория. Такова знание ще й даде възможността да следи тенденциите, да прогнозира и да провежда необходимите политики за опазване на своето морско крайбрежие.
    Това ще стане възможно, благодарение на проект „Инструменти за оценка на отпадъците, еутрофикацията и шумовите смущения в морските води (MARLEN)”, финансиран по програма BG02 „Интегрирано управление на морските и вътрешните води“, съфинансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.
    Той се изпълнява съвместно от Институт по океанология към Българска академия на науките, Община Бургас и Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район – Варна.
    Главната му цел е създаване на инструменти за оценка на морската среда чрез прилагане на нови технологии за справяне с трите основни области на интерес, страдащи от липсата на актуални данни:
    – Откриване и класифициране на морските отпадъци в крайбрежните райони;
    – Регулярен мониторинг, почти в реално време, на еутрофикацията на повърхностните води на големи акватории;
    – Мониторинг на подводния шум.
    Основните дейности по проекта включват доставка на най-модерно оборудване. Предвижда се закупуване на мобилни океанографски системи за мониторинг на повърхностните води на Черно море, които ще бъдат инсталирани на четири плавателни съда – общинският катамаран „Анастасия“, танкери „NAVI“ и „AGAMEMNON“, РО-РО „Дружба“.
    Сред новите придобивки ще са безпилотен летателен апарат с мултиспектрална камера за мониторинг на морските отпадъци и стационарни хидрофони за пасивен акустичен мониторинг на подводния шум. За работа с тази техника ще се обучи специализиран персонал.
    Получената информация ще бъде публично достъпна и ще може да се проследява на закупени по проекта информационни табла.

    С участието си в този проект Община Бургас показва, че не е забравила ангажиментите си, изброени в Хартата за съпричастност към опазването и бъдещето на Черно море, подписана през 2008 година:

    Един коментар

    1. 1. ИАРА е "забравила" за ангажиментите си към своите граждани? Това ли иска да каже Община Бургас?
     2. Означава ли това, че една изпълнителна агенция пряко отговаряща за тези дейности е нямала или и все още не разполага с такава техника?

    Горе