Отворени са офертите за строителство и надзор при изграждането на 5,8 км от път I-9 Слънчев бряг – Поморие от км 217+000 до км 222+849 – обход на град Поморие. Предвижда се проектът да бъде изпълнен изцяло със средства от републиканския бюджет по програма „Ново строителство“. Индикативната стойност е 20 млн. лв. без ДДС.

8 са кандидатите за изграждането на обходния път, съобщават от Агенция “Пътна инфраструктура”. 12 пък са желаещите за изпълнението на строителен надзор на обекта. Критерият за избор на изпълнител е икономически най-изгодна оферта. Избраната фирма ще трябва да изпълни обществената поръчка в срок от 12 месеца.

Предвижда се обходният път да преминава западно от Поморие, в периферната част на града. Началото на обходния път е при км 217 на път І-9, преди гр. Поморие в посока Несебър, а краят е при включването в път І-9, в посока Бургас.

Първокласният път е от изключително значение за Бургаски регион. Съществуващият участък, който преминава в близост до града, е натоварен и разрастването на туристическите комплекси допълнително натоварва пътуването. Скоростта за движение е 50 км/ч.

Целта е транзитният трафик да бъде изведен от град Поморие, което значително ще повиши пътната безопасност, скоростта на движение и удобството при пътуване. Изнасянето на движението извън населеното място ще намали замърсяването на въздуха в курортния град.