Вие сте тук: Начало » Toп новини » Промяна в листата на определени за избрани кандидати на ПП ГЕРБ
    Промяна в листата на определени за избрани кандидати на ПП ГЕРБ

    Промяна в листата на определени за избрани кандидати на ПП ГЕРБ

    Постъпило е заявление вх. №155 / 03.11.2015 г. от Живко Стойков Костадинов, с което същият заявява изричният си отказ да встъпи в правомощия като общински съветник. Същият е определен за избран кандидат с решение №158- МИ/ 26.10.2015 година ОИК- Поморие.
    Предвид така посоченото заявление, ОИК- Поморие намира, че се налага промяна в подреждането на определяните за избрани кандидати в кандидатска листа на ПП „ГЕРБ”. Съгласието на кандидата за встъпване в правомощия като общински съветник съгласно чл. 414, ал. 1, т. 3 от ИК е задължително условие да бъде включен в състава на новоизбрания общински съвет. Оттеглянето на това съгласие е основание за промяна в подредбата на листата на тези кандидати в съответната листа. Промяната следва да се извърши, като по аналогия си приложи процедурата по чл. 458 ал. 1 от ИК, като за избран съветник следва да се обяви следващият в съответната листа. Мястото на отказалия се избран съветник Живко Стойков Костадинов, следва да бъде заето от следващият в листата и класирането по брой действителни гласове и преференции- и да бъде определен за избран кандидат- Борислав Киров Ангелов.
    Предвид горното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 26 от ИК, във вр. чл.414, ал.1 т.3, във вр. 454 ал.1, и във вр. чл.458 ал.1 от ИК, Общинска избирателна комисия Поморие
    Р Е Ш И:
    Заличава от листата на избрани кандидати за общински съветници от ПП „ГЕРБ” Живко Стойков Костадинов, като на негово място под №6 вписва Илиян Христов Щерев, под №7 Христо Парашкевов Парашкевов, а под №8 определя за избран кандидат Борислав Киров Ангелов

    Горе