Вие сте тук: Начало » Бизнес » Две свободни работни места за социални работници
    Две свободни работни места за социални работници

    Две свободни работни места за социални работници

    Дирекция „Социално подпомагане” гр.Поморие обявява две свободни работни места на  длъжност социален работник в отдел”Социална закрила” с работно място гр. Несебър

    Изисквания за заеманата длъжност:

    -Образователна степен- висше бакалавър,

    -Професионална квалификация – хуманитарни , обществени , икономически и правни науки;

    -Професионален опит – не се изисква;

    -Допълнителна квалификация / обучение – компютърна грамотност.

    Необходими компетентности:

    Работа в екип –  способност да работи с колегите си ефективно

    Комуникативност – способност да организира работата си според сроковете.

    Ориентация към резултати – способност да планира , организира и контролира собствената си работа по начин, осигуряващ възможно най – добър краен резултат.

    Заявление и автобиография се подава в Дирекция „Социално подпомагане” Поморие на адрес :

    Гр.Поморие, ул. „Солна” № 15.

    Тел. за връзка 0596 / 2 52 40

    Горе