Вие сте тук: Начало » Политика » Покана за честване на 9-ти септември

    Покана за честване на 9-ти септември

    БСП и БАС – Поморие канят своите членове, симпазанти и съграждани, да почетем заедно датата 9-ти септември, с поднасяне на цветя от 17.30 ч. пред паметната плоча до Църквата.

    4 коментара

    1. Николай Янев

     http://lex.bg/laws/ldoc/2134920192

     ЗАКОН ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА КОМУНИСТИЧЕСКИЯ РЕЖИМ
     В БЪЛГАРИЯ ЗА ПРЕСТЪПЕН
     Обн. ДВ. бр.37 от 5 Май 2000г.
     Чл. 1. (1) Българската комунистическа партия (тогава именуваща се Българска работническа партия /комунисти/) идва на власт на 9 септември 1944 г. с помощта на чужда сила, обявила война на България, и в нарушение на действащата Търновска конституция.
     (2) Българската комунистическа партия е отговорна за управлението на държавата във времето от 9 септември 1944 г. до 10 ноември 1989 г., довело страната до национална катастрофа.
     Чл. 2. (1) Ръководствата и ръководните дейци на Българската комунистическа партия са отговорни за:
     1. целенасоченото и преднамереното унищожаване на традиционните ценности на европейската цивилизация;
     2. съзнателното нарушаване на основните човешки права и свободи;
     3. безпрецедентната разправа с народните представители от ХХV Народно събрание и всички невинно осъдени от така наречения "Народен съд";
     4. моралния и икономическия упадък на държавата;
     5. установяването на централизирано директивно управление на икономиката, довело я до разруха;
     6. погазването и отмяната на традиционни принципи на правото на собственост;
     7. рушенето на моралните ценности на народа и посегателството срещу религиозните му свободи;
     8. провеждането на непрекъснат терор срещу несъгласните със системата на управление и срещу цели групи от населението;
     9. злоупотребата с възпитанието, образованието, науката и културата за политически и идеологически цели, включително мотивиране и оправдаване на изброените по-горе действия;
     10. безогледното унищожаване на природата.
     (2) Комунистическият режим е отговорен за това, че:
     1. отнемаше на гражданите всяка възможност за свободна изява на политическата воля, като ги принуждаваше да крият своята преценка за положението в страната и ги принуждаваше да изразяват публично съгласие за факти и обстоятелства с пълното съзнание за тяхната невярност и дори това, че те представляват престъпления; това то постигаше чрез преследване и заплахи от преследване към отделната личност, нейното семейство и близки;
     2. системно нарушаваше основните човешки права, като потискаше и цели групи от населението, обособени по политически, социален, религиозен или етнически признак, въпреки че Народна република България още през 1970 г. се присъедини към международни актове по правата на човека;
     3. нарушаваше основните принципи на демократичната и правова държава, международните договори и действащите закони, като с това поставяше интересите на комунистическата партия и нейните представители над закона;
     4. при преследванията срещу гражданите използваше всички възможности на властта, като:
     а) екзекуции, нечовешки затворнически режим, лагери за принудителен труд, мъчения, подлагане на жестоки насилия;
     б) освидетелстване или настаняване в психиатрични заведения, като средство за политически репресии;
     в) лишаване от право на собственост;
     г) възпрепятстване и забрана за получаване на образование и упражняване на професия;
     д) възпрепятстване на свободното движение във и извън страната;
     е) лишаване от гражданство;
     5. безнаказано се извършваха престъпления и се предоставяха незаконни предимства на лица, които вземаха участие в престъпления и преследвания на други лица;
     6. подчиняваше интересите на страната на чужда държава до степен на обезличаване на националното достойнство и практическа загуба на държавен суверенитет.
     Чл. 3. (1) Посочените в чл. 1 и 2 обстоятелства дават основание да се обяви комунистическият режим в България от 9 септември 1944 г. до 10 ноември 1989 г. за престъпен.
     (2) Българската комунистическа партия е била престъпна организация, подобно на други организации, основаващи се на нейната идеология, които в дейността си са били насочени към потъпкване на човешките права и демократичната система.
     Чл. 4. Всички действия на лица, които през посочения период са били насочени към съпротива и отхвърляне на комунистическия режим и неговата идеология, са справедливи, морално оправдани и достойни за почит.
     ————————-
     Законът е приет от ХХХVIII Народно събрание на 26 април 2000 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.

    2. Костовистите докараха българите до просешка тояга а Борисов ги затри като нация нали той си знае че те са лош матриял.И си ги дели за да ги владее я на левскари и цесекари я на бедни и богати я на нещо друго.

    3. В.Кусева

     Г-н Янев. заменете в този закон думата комунистически с демократичен както и годините след 1989
     до днес и получавате пълна картина на съвременна слугинска България. Въпрос на време е и този закон да бъде отменен защото е повече от нелеп.

     • Нелепо е твърдението, с което правите сравнение за даден период!

    Горе