Вие сте тук: Начало » Toп новини » Позиция на общинските съветници от БСП във връзка с предложението на кмета на Община Поморие за поемане на дълг в размер до 18 млн. лева

    Позиция на общинските съветници от БСП във връзка с предложението на кмета на Община Поморие за поемане на дълг в размер до 18 млн. лева

    31878Във връзка с отправената покана за обществено обсъждане на предложението на кмета на община Поморие за поемане на общински дълг в размер до 18 милиона лева, изразяваме следното становище:

    Поемането на общински дълг в особено голям размер, чийто хоризонт на погасяване се разпростира в рамките на повече от три общински мандата, крие  сериозни рискове за финансовата стабилност на общината.

    Аргументите ни за това са:

    1.Заявените намерения за разходване на средствата по общинския дълг и планираната структура на разходите не допринасят за развитие на общинската икономика, не създават нови работни места, а са насочени приоритетно към погасяване на стари задължения и към обекти, чието изграждане не носи приходи в общинския бюджет. С исканите средства се изпълняват предизборни обещания, като предварително не е било изяснено, че за осъществяването им  Община Поморие и данъкоплатците ще бъдат натоварени с 18 милиона лева заем.

    В поканата на кмета на Поморие към местните общности не е представена и до този момент крайната сума, която Община Поморие ще трябва да погаси след олихвяването на главницата до 18 милиона и месечните банкови такси за застраховка, обслужване на кредита и др.

    2.Налице са множество факти от мандата на сегашната и предишната общинска администрации, които показват недостатъчна дисциплина по управление на публичните финанси, множество нарушения на закона за обществените поръчки и наложени санкции от контролните органи, което силно разколебава общественото доверие и предизвиква съмнения относно това доколко законосъобразно ще се харчат средствата от бъдещия заем.

    Същевременно Община Поморие отделя годишно твърде голям финансов ресурс за  месечни заплати, при трудно изпълними и завишени  бюджетни приходи.Това крие опасност от ново повишаване на размера на местните данъци и такси  на гражданите, който и без това е голям.

    3.Натоварват се следващите администрации с дългово бреме, което гражданите на общината трябва да поемат за 15 години напред. Това обезсмисля каквито и да е политики, проекти и намерения на други общински екипи и ръководства, които могат да поемат управлението на общинските финанси и осигурява липсата на желаещи да администрират и менажират Община Поморие на фона на общата задлъжнялост на институцията и акумулирането на средства от данъци за погасяване на чужди задължения.

    4.Налице е поставянето на изключително кратък срок – от съобщаването за намерението на кмета на Поморие за теглене на банков заем до 18 000 000 лева и насрочената дата за обществено обсъждане на 05.09. т.г.

    Удължаването на срока за дискусия е желателно, за да се предостави възможност на заинтересованите страни да се запознаят с текста, да го обсъдят с финансисти, икономисти и юристи, използвайки техните специфични знания и да съставят собствено мнение по този въпрос. Краят на летния туристически сезон и началото на активна земеделска работа по гроздобера е крайно неподходящ момент за ангажиране на повече граждани в обществената дискусия поради заетостта на същите.

    С оглед на това предлагаме обществено обсъждане да бъде насрочено в началото на месец ноември т.г., като се предостави възможност не само повече хора да се запознаят в детайли с отправената покана, но и да присъстват на самото обществено обсъждане.

     

    Ръководени от тези аргументи и сериозни опасения, призоваваме гражданите на общината да изразят категорично своето отрицателно отношение към евентуалното поемане на общински дълг в размер до 18 милиона лева, а общинските съветници – да гласуват против неговото поемане.

     

    Никодим Стоянов

    Ива Кусева

    Един коментар

    1. Повишаването на данъците трябваше да стартира още преди 10 години, когато Вие управлявахте и не го направихте с "неясни" мотиви, както и сега мотивите са "неясни", но не и причините!
     ГЕРБ умишлено продължи Вашата стратегия, като не увеличи данъците през тяхното управление (какъв синхром само изповядвате), до момента при който "ножа опира до кокала"!
     Мандалото лопна, и ми е интересно Кой ще е новият Костов?

    Горе