Вие сте тук: Начало » Водещи новини » Свободно работно място за социален работник в отдел „Закрила на детето“

    Свободно работно място за социален работник в отдел „Закрила на детето“

    Дирекция „Социално подпомагане” гр. Поморие обявява свободно работно място на  длъжност социален работник в отдел „Закрила на детето“.

    Изисквания за заеманите длъжности:

    Образователна степен- висше бакалавър,

    Професионална квалификация –  социални дейности,

    или други хуманитарни направления педагогика и правни науки .

    Професионален опит – 2 год. за хуманитарни и правни науки e с предимство.

    Допълнителна квалификация / обучение – компютърна грамотност.

     

    Необходими компетентности:

    Работа в екип –  способност да работи с колегите си ефективно

    Комуникативност – способност да организира работата си според сроковете.

    ориентация към резултати – способност да планира , организира и контролира собствената си работа по начин , осигуряващ възможно най – добър краен резултат.

    Заявление и автобиография се подава в Дирекция „Социално подпомагане” Поморие на адрес :

    гр.Поморие, ул. „Солна” № 15 , тел. за връзка 0596 / 2 52 40

    Горе