Вие сте тук: Начало » Бизнес » Открити са процедури за предоставяне на концесия на плаж „Поморие-изток“ и още 3 морски плажа

    Открити са процедури за предоставяне на концесия на плаж „Поморие-изток“ и още 3 морски плажа

    plajПравителството стартира процедури за предоставяне на концесия на четири морски плажа -„Поморие-изток“ в община Поморие, „Балчик-централен“ в община Балчик, „Бургас- централен“ в община Бургас и „Созопол-Хармани“ в община Созопол. Целта е плажовете да бъдат обезопасени и да се предоставят услуги от обществен интерес за срока на концесията. Процедурите се провеждат по реда на Закона устройството на Черноморското крайбрежие.

    Размерът на минималното годишно концесионно заплащане е определен съгласно приетата от Министерски съвет Методика за определяне минималния размер на концесионното плащане за морски плажове. За морски плаж „Поморие-изток“ – възлиза на 107 946 лв, за „Балчик- централен“ -56 639 лв., за „Бургас-централен“ – 297 560 лв. и за „Созопол-Хармани“ – 198 872 лв.

    Четирите плажа следва да бъдат обезпечени със задължителните дейности по ЗУЧК – осигуряване на водното спасяване, обезпечаване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж, и услуги от обществен интерес.

    Критериите за формиране на комплексната оценка са съобразни с Решение № 604 от 22 юли 2016 г. на Министерския съвет за утвърждаване на минимални критерии за комплексна оценка на офертите при провеждане на конкурс за определяне на концесионер на морски плаж в отговор на обществените нагласи и очаквания за балансиран държавнически подход при определяне на очакваното от държавата минимално годишно концесионно плащане, икономическа съотносимост с общодостъпни цени на услуги на предлагани плажни принадлежности – чадъри и шезлонги.

     

     

    Горе