Вие сте тук: Начало » Бизнес » 18 свободни длъжности към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“

    18 свободни длъжности към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“

    Срокът за подаване на документи в Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Бургас изтича на 31-ви август. Обявеният конкурс е за 18 свободни длъжности за пожарникари, водачи на специални автомобили, спасители и водолаз.

    Общите изисквания към кандидатите са да притежават само българско гражданство, да не са осъждани за умишлени престъпления, да отговарят на изискванията за физическа и психологична годност. За различните длъжности освен общи има и специфични изисквания.

    Обявените бройки са, както следва :

    • Пожарникар – старши пожарникар – 5 / пет/ вакантни длъжности
    • Пожарникар – старши пожарникар / ГДЗС/ – 1 / една/ вакантна длъжност
    • Водач на специален автомобил ІІ – І степен, той и пожарникар – 8 / осем/ вакантни длъжности
    • Спасител – старши спасител в група „Оперативен център” на сектор „Пожарогасителна и спасителна дейност” – 2 / две/ вакантни длъжности
    • Спасител – старши спасител / водолаз/в сектор „Специализирани оперативни дейности” – 1 / една/ вакантна длъжност
    • Младши инспектор ІІІ – І степен – 1 / една/ вакантна длъжност
    Горе