Вие сте тук: Начало » Водещи новини » Мерки срещу проникването на африканска чума по свинете влизат в сила в област Бургас

    Мерки срещу проникването на африканска чума по свинете влизат в сила в област Бургас

    Областната епизоотична комисия заседава по повод регистрираното огнище на болестта африканска чума по свинете в с. Тутраканци, общ. Провадия. За недопускане проникването на болестта на територията на област Бургас Комисията разпореди редица мерки. Кметовете и кметските наместници в срок до 14.09.2018г. трябва да актуализират списъците на собствениците и броя на отглежданите свине и да предоставят копия от същите на официалните ветеринарни лекари по общини. Служителите от Агенцията по храните ще разпространят информационен лист за превантивните мерки, които собствениците следва да предприемат. Това се прави с цел свиневъдите да бъдат предварително и напълно осведомени за цялата клинична картина, начините за предпазване и евентуалните последствия при установяване на заболяването. Стопаните трябва да засилят мерките за биосигурност и при съмнение за заболяването да уведомят незабавно ветеринарния лекар на съответната община. Забранява се изхранването на отглежданите свине с кухненски отпадъци и отпадъци от депа. Гранично-инспекционният ветеринарен пункт ще засили контрола по извършване на дезинфекция на транспортните средства влизащи в страната, както и контрола за внос на неразрешени хранителни продукти

    По думите на специалистите заболяването е агресивно, затова и разпоредените мерки трябва да се спазват изключително стриктно. Комисията призовава всички стопани независимо от броя на животните, които отглеждат да ограничат тяхното движение и да спазват стриктно инструкциите на ветеринарните власти.

    ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОБСТВЕНИЦИ НА ДОМАШНИ СВИНЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО АЧС

    praseАфриканската чума по свинете е силно заразно заболяване, което засяга свинете от различни възрасти без значение от пола. За предотвратяване на разпространението на вируса от засегнатите райони е необходимо собствениците на животни да спазват следните правила:

    1. Домашните свине не трябва да се хранят с отпадъци, включително кухненски, съдържащи остатъци от свинско месо или месни продукти от свинско месо.
    2. Термичната преработка на месото унищожава вируса. Прясното месо добито за лична консумация трябва да се преработи термично, заедно с костите, до пълно му приготвяне (варене, пържене, печене, консервиране в буркани и т.н.).
    3. От прясното месо добито за лична консумация не трябва да се произвеждат сурово-сушени месни продукти (луканки, суджуци, наденици, маринована сланина и др.).
    4. Вътрешните органи се обработват термично до пълното им приготвяне (варене, пържене, печене) или се заравят на дълбочина, която не позволява изравянето им от животни.
    5. Сланината трябва да премине термична обработка (варене или стопяване на мазнините до получаване на пръжки и свинска мас)
    6. Замразеното свинско месо е потенциален източник на разпространение на вируса, поради което не трябва да напуска дома на собственика.Месото може да се консумира в домашни условия, след термична преработка (готвени ястия, печено или варено и др.). Приготвените ястия не трябва да напускат дома.Опаковките (найлонови пликове, кутии и др.), в които е било съхранявано замразеното месо също са потенциален източник на инфекция, ако бъдат изхвърляни като битов отпадък.
    7. В случаи на дране на закланите свине, добитите кожи на животните също са източник на зараза и трябва да се заровят на дълбочина, която не позволява изравянето им от други животни или се предават за унищожаване.
    8. Кръвта, стомашно-чревното съдържание и другите отпадъци негодни за консумация (нокти, четина, зурли и др.) на мястото където са заклани животните се заравят на дълбочина, която не позволява отравянето им от други животни или се предават за унищожаване.

    Ако преди клане на свине за лична консумация стопаните забележат симптоми като загуба на апетит, ускорено и затруднено дишане, секреция от носа и очите, некоординирани движения, кървава диария, видими подкожни кръвоизливи по крайниците и ушите или по време на клане установят кръвооизливи по целия труп, насъбрана кървава течност в корема и гръдния кош, почернял иразширен далак, малки червени петна от кръвоизливи по бъбреците НЕЗАБАВНО ДА УВЕДОМЯТ ВЕНЕРИНАРЕН ЛЕКАР И ДА ПРЕУСТАНОВЯТ ОБРАБОТКАТА НА ТРУПА. Всички хора, които участват при клането, трябва да предприемат всички хигиенни мерки да не разнесат вируса до домовете си!

    Горе