Вие сте тук: Начало » Общество » Трудовите злополуки за 2018 г. в Бургаска област

    Трудовите злополуки за 2018 г. в Бургаска област

    saniraneПо утвърдена вече традиция синдикатите и социалните партньори, които работят съвместно за предотвратяване на трудовите злополуки и професионални заболявания провеждат мероприятие в повече от сто страни.  Синдикатите от цял свят заявяват ”помним мъртвите и ще се борим за живите”. Тази година в чест на своята стогодишнина МОТ публикува своя специален доклад по БЗР. Той разглежда стогодишната работа на МОТ по въпросите на БЗР, очертава промените в света на труда и свързаните с  тях предизвикателства.

    По оперативни данни на НОИ  през 2018 г. са установени 2914 бр. трудови злополуки, с три броя повече от 2017 г. През годината са регистрирани 92 бр. смъртни трудови злвополуки с две по-малко от 2017 г. Най-голям е броят на смъртните трудови злополуки от сектор „Строителство”-14 бр.”Сухопътен транспорт”-12 бр., „Растениевъдство, животноводство  и лов” – 7  бр.

    Анализът на травматизмът през 2018 г. показва, че през годината броят на работещите, пострадали при трудови злополуки е намалял от 145 бр. за 2017 г. на 122 бр. за 2018 г.,както и намаляване на смъртните случаи от 7 бр. на 4 бр. Три са довели до трайна инвалидност.

    Трудовите злополуки за 2018 г. в Бургаска област са в сектори „Събиране на отпадъци”, „Болници”, „Транспорт”, „Строителство”. Смъртните случаи за 2018 г. е 1 бр. в строителството и 3 бр. в пътно-транспортни произшествия, съобщават от Регионалния съвет на КНСБ-Бургас

    За първото тримесечие на 2019 г. трудовите злополуки са с една  по-малко от 2018 г. – 35-34 бр.и са допуснати  в промишлеността, съобщенията и строителството. Няма допуснати смъртни случаи.

    Отново се налага мнението, че дейностите по осигуряване на здраве и безопасност при работа в голяма част от предприятията се възприемат предимно като задължение, наложено от закона. Недостатъчни  са финансовите средства за подобряване условията на труд, като се допускат значителни нарушения на трудово законодателство, което личи от посочените по-горе данни.

    Едновременно с това у нас са отчитат значително по-малко трудови злополуки /до 100 на 100 000 заети/ в сравнение с останалите страни от ЕС/ средно 1500 на 100 000 заети/. Този парадокс според нас показва, че голяма част от трудовите злополуки в нашата страна не се декларират пред съответните органи, докато смъртните случаи при трудови злополуки не могат да бъдат прикрити.

    Горе