Вие сте тук: Начало » Политика » Проекти за благоустрояване на зелени площи в 6 населени места на община Поморие

    Проекти за благоустрояване на зелени площи в 6 населени места на община Поморие

    park-kablОбщина Поморие внесе проектно предложение за благоустрояване и реновация на парка в град Каблешково. Проектът предвижда подобряване на техническата инфраструктура чрез извършване на ремонтни дейности и доставка на елементи за парково обзавеждане. Целта е да се постигне балансирано териториално развитие посредством обновяване, разширяване и опазването на обществените озеленени площи. Освен за Каблешково, проекти има и за обновяване на парковете в още 5 населени места: Лъка, Александрово, Медово, Страцин и Порой.

    Предложенията са внесени по Мярка 4 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „МИГ-Поморие“, посредством процедура за подбор на проектни предложения, финансирана чрез Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР),съобщават от пресцентъра на Община Поморие.

    2 коментара

    1. А, в Поморие бетониращи проекти!
     Няма как да развивате без децентрализация! Подобренията им гледаме, и сърбаме попарата, което е в противовес с "инвестиции". Инвестициите искат стабилност, която все повече наближава своя колапс, а инвеститорите другари мои, нито са слепи, нито са глупаци.

    2. Проекти,обновявания,реконструкции думи всяващи респект. А едно простичко пръскане за комари е като трън в окото на общинската администрация. Кога ще се пръска в Поморие ефективно за комари и кърлежи?

    Горе