Вие сте тук: Начало » Криминале » Присъда на собственичка на фирма и нейната майка за престъпление срещу данъчната система

    Присъда на собственичка на фирма и нейната майка за престъпление срещу данъчната система

    syd1Със свое решение по въззивно наказателно дело от общ характер тричленен състав на Апелативен съд – Бургас потвърди наказанията на Лилия К. и Милена С., укрили ДДС за над 73 000 лева.

    Двете жени са признати за виновни в това, че през периода 11.09.2010 г. до 16.05.2011 г. в гр. Бургас, пред ТД на НАП, в съучастие помежду си като съизвършители, Лилия К. – в качеството си на едноличен собственик на капитала, управляваща и представляваща “Касиопея 2006” ЕООД, а майка й Милена С. в качеството си на пълномощник, при условията на продължавано престъпление и в условията на посредствено извършителство, чрез невиновно лице, счетоводител на дружеството, избегнали плащането на данъчни задължения в особено големи размери – сумата от общо 73 360,03 лева, представляваща дължим данък добавена стойност за общо шест данъчни периода.

    Престъплението е извършено чрез използване на документи с невярно съдържание – 27 бр. данъчни фактури по неосъществени сделки с две търговски дружества. Търговските сделки отразени в първичните счетоводни документи като услуга “реклама“ били фиктивни и нереални. По делото е безспорно доказано, че посочените като издатели на фактурите дружества не са имали необходимата кадрова и техническа обезпеченост за извършване на доставките, документирани в тях, не са ги завели в дневниците си за продажби, не са налице писмени данни за извършени плащания. Съдът е приел, че се касае за документи с невярно съдържание – отразените в тях доставки нямат характера на „доставка“ по смисъла на Закона за ДДС.

    Подсъдимите са потвърдили неистина в 6 броя справки декларации по ДДС и в дневниците за покупки на “Касиопея 2006” ЕООД, подадени по електронен път до ТД на НАП – Бургас и по този начин е приспаднат неследващ се данъчен кредит в размер на 73 360,03 лева.

    Според апелативните съдии и двете са предвиждали и желаели настъпването на общественоопасните последици от съвместната си дейност – избягване плащането на ДДС в особено големи размери. Всяка от тях е имала знанието, че представените пред счетоводителя фактури не отразяват реално извършени доставки и че подавайки месечните справки-декларации по ЗДДС, изготвени на основата на тези счетоводни документи с невярно съдържание, данъчният резултат ще бъде променен в полза на дружеството, като ще се реализира правото на ползване на данъчен кредит, съответно – намаляване на данъчните задължения.

    Подсъдимите са действали със съзнание, че всяка от тях участва в общата дейност, насочена към осуетяване плащането на данъчни задължения в особено големи размери, се посочва в съдебния акт на въззивния състав.

    Лилия К. и Милена С. са осъдени на по три години лишаване от свобода, като изтърпяването на наказанието е отложено с изпитателен срок от пет години.

    Решението подлежи на касационно обжалване и протестиране пред Върховния касационен съд на РБългария в петнадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

     

    Горе