Вие сте тук: Начало » Политика » Второто заседание на Общински съвет – Поморие на 26 ноември

    Второто заседание на Общински съвет – Поморие на 26 ноември

    obshtinaВторото заседание на Общински съвет – Поморие ще се състои на 26.11.2019г. /вторник/ от 10.00ч.  в зала № 2 на Община Поморие при следния проект за дневен ред:

    1.ОС-04/06.11.2019г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на ОбС – Поморие, относно приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Поморие, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

    2.Избор на зам.-председатели на Общински съвет – Поморие.

    3.Избор на членове и ръководство на постоянните комисии към Общински съвет – Поморие.

    4.ОС-25/15.11.2019г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне представител на Общински съвет – Поморие в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България.

    5.ОС-26/15.11.2019г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне на представител на Община Поморие в извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕАД, гр.Бургас.

    6.ОС-27/18.11.2019г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно даване съгласие за членство в Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България.

    7.ОС-29/19.11.2019г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне представител в Общото събрание на Регионалната асоциация на общините „Тракия”.

    8.ОС-30/19.11.2019г. – Докладна записка от Иван Алексиев – Кмет на Община Поморие, относно определяне представител в Общото събрание на Асоциация на общински гори.

    9.ОС-31/19.09.2019г. – Докладна записка от Адам Адамов – Председател на Общински съвет – Поморие, относно избор на комисия, която да извърши проверка на документите на кандидатите за съдебни заседатели и изготви доклад и удължаване срока на процедурата за определяне на съдебни заседатели.

    Един коментар

    1. Относно т.4,
     Сдружението на Общините ще направи ли опит за връщане процента ДОД, или поне да завиши?
     На место след избори да вдигат МДТ, то да отстояват данъците да остават по места
     Разберете, че централизацията не просто "убива" местната инициатива, тя ще погуби безвъзвратно популацията!

    Горе