Вие сте тук: Начало » Аудио / Видео » Ревизия или информация за финансовото състояние на общината скара кмет и съветник в Поморие (видео)

    Ревизия или информация за финансовото състояние на общината скара кмет и съветник в Поморие (видео)

    obshtinski-savet

    Третото заседание на Общински съвет Поморие, което се проведе на 20.12.2019 г., започна с остър дебат още от първата точка в дневния ред между кмета на Поморие Иван Алексиев и общинския съветник от БСП Никодим Стоянов. Поводът за разгорещения спор между двамата бе дали да се приеме решение за извършаване на пълна финансова ревизия на Община Поморие за периода на двата мандата от 2011 до 2019 г. или не. Докладната записка бе внесена от съветника на БСП – Поморие.

    Кметът Иван Алексиев прочете подобна докладна записка от 2012 г. и сегашната, а после коментира пред съветниците кой би трябвало да направи ревизията.

    “Аз чрез подчинените ми органи да извърша пълна ревизия? Щеше да е смешно, ако някой новобранец предложи, ама два мандата общински съветник да предложи такова нещо? Има си компетентни органи, има АДФИ (Агенцията за държавна финансова инспекция), има Сметна палата, има вече и КПКОНПИ (Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество), има Специализирана прокуратура”, заяви Иван Алексиев.

    Зам. -кметът Янчо Илиев допълни изказването на Алексиев като заяви, че всяка година два пъти Сметната палата одитира общината по отношение на отчета и отчетността, както и избрани второстепенни разпоредители с бюджет.

    “Одитът се прави веднъж на шест месеца, втори път се прави одит и на годишния отчет. Ние не внасяме отчет в Общинския съвет, ако няма утвърден одитен доклад от София и го публикуваме. Отделно АДФИ е правила редица тематични проверки и за общинска собственост, за разходването на такса битови отпадъци, за обществени поръчки. Вече не се сещам колко пъти, докладите ги има на сайта, всеки може да се запознае. Няма такова понятие “пълна финансова ревизия”, няма такова понятие в икономическия мир. Има тематична проверка по определени одити, по определени показатели. Не знам какво е имал предвид г-н Стоянов”, заяви Илиев.

    В отговор вносителят на докладната записка Никодим Стоянов попита кмета следното:

    “От какво Ви е страх, г-н Алексиев? Страхувате ли се от една проверка? Тук е казано “от подчинените Ви компетентни органи”. Това не означава, че трябва да бъде заангажирано звеното за вътрешен одит. Много лесно с една ваша заповед може да се сформира комисия от различни структурни звена, която да даде информация на новите и на старите общински съветници каква информация е необходима. Тя е необходима на всички нас. Ако сте прочели добре докладната, там е написано – в едно от условията за ефективно управление е, че трябва да знаем какво е състоянието на общинските архиви, трябва да знаем какви кредити имаме, какви заеми сме предоставили, имаме ли неразплатени задължения, имаме ли несъбираеми вземания. Против това ли сте? Има ли колега, който може сега да ми каже – имаме такива задължения към банки, имаме такива неразплатени задължения? Няма такъв човек. Тази информация е в общинската администрация. Лошо ли е, че го искаме това?”, попита Никодим Стоянов.

    “Вие искате информация или искате ревизия”, попита Алексиев, прекъсвайки изказването на Стоянов. Тук и двамата надвишиха добрия тон, за което председателят Адам Адамов се намеси и направи забележка на кмета да не прекъсва изказването на Стоянов.

    В крайна сметка съветниците отхвърлиха докладната записка на вносителя от  БСП като 3-ма гласуваха – “За”, а 16 -“Против”.

    Вижте видеозапис от Третото заседание на Общински съвет Поморие.

     

     

     

    Горе