Вие сте тук: Начало » Toп новини » Общинските съветници в Поморие приеха Бюджет – 2020г. (видео и снимки)

    Общинските съветници в Поморие приеха Бюджет – 2020г. (видео и снимки)

    20200206_101341

    В рамките на 50 минути общинските съветници в Поморие успяха да приемат 21 точки от проекта за дневен ред на заседанието. Преди да пристъпят към деловата работа Никодим Стоянов отправи писмено питане към кмета, относно “Колко съдебни дела е завела Община Поморие срещу юридически и физически лица през мандат 2015 – 2019г? Кои дела са в полза на общината и кои не са? Какви са финансовите средства постъпили от спечелените дела и какъв е размерът на финансовите средства, които общината да заплати по загубените дела?

    20200206_101624

    Кметът Иван Алексиев също отговори на питането в писмен вид, като представи пълни, подробно описани справки за дела пред различни институции и съдилища за посочения период. Финансовата справка за всичките дела, общ и материален интерес, е в размер на 10 648 394, 015 лв. Община Поморие е била осъдена да заплати 79 078, 96 лв. разноски по дела и 43 801, 043 лв. осъдени да заплатят на Община Поморие ответната страна по производствата за разноски. По-голям брой от делата, въпреки че са спечелени от Община Поморие няма присъдени разноски в полза на общината, тъй като на делата са се явили юристконсулти на Община Поморие. Предоставената информация в писмен вид е за служебно ползване и не следва да се разпространява, пише кметът Иван Алексиев в отговор на питането.

    20200206_101745

    Макрорамката на Бюджет – 2020 г. е 29 318 611 лв., включително с разчетите за финансиране на капиталовите разходи. От тях данъчните приходи са 7 890 500 лв., неданъчните  приходи са 8 036 028 лв., субсидии – 14 825 201 лв. Преходният остатък от 2019 г. е 1 727 613 лв. Капиталовата програма на Общината за 2020 г. е 28 404 941 лв., от които над 25 млн. лева са осигурени от спечелени проекти, с подписани договори за европейско финансиране. Приемането на бюджета бе приет с малки корекции от страна на председателите на комисии. От присъстващите 21 съветника 18 гласуваха “за”, а тримата съветника от групата на БСП се въздържаха.

    В мотивите си Никодим Стоянов заяви, че той е балансиран, общо взето реалистичен и отчита част от предложенията на гражданите. “Бюджетът има рамка, която е значително по-малка от тази през 2018г. и почти същата с леко превишение от предходната 2019г. Това е признак за недостиг на финансови средства. Заложените приходи, макар и реалистични, са основно за сметка на увеличаване на такса “битови отпадъци” и голяма част от местните такси, т.е. те са за сметка на увеличаване тежестта на населението”, заяви Никодим Стоянов и добави, че са “безпокоени от големия размер на общинския дълг към края на 2020 г. Според бюджета той трябва да нарасне малко под 17 млн. лв. Ние считаме, че той наближава една опасна граница с предложените в бюджета рамка, която води до нарастване, някъде до 21 млн. лв.
    Със положителен знак отчитаме увеличаване на средствата за решаване на назрелите проблеми, подценявани преди години, на гр. Каблешково. В същото време не можем да отминем подценяването на нуждите на с. Гълъбец”, заяви Стоянов. (Избраните кметовете на двете населени места са от БСП)

    Кметът Иван Алексиев благодари за “отговорното отношение по време на обсъждането на проектобюджета, което се проведе във всяко едно населено място. Бюджетът ни е балансиран и реалистичен благодарение на това, че той е написан от хората за хората. Всичко, което е в този бюджет е съобразено с исканията на хората по населени места.

    Неправителствените организации, спортните клубове и културните дейци също казаха какво очакват от нас като администрация, с което ние се съобразихме. А към групата на БСП имам една препоръка – нека партийните директиви да не стават прът в колелото на развитието на община Поморие. Гласувайте с разум и сърце, а не с партийната си книжка“, каза кметът Иван Алексиев.

    След едномесечните обсъждания на проектобюджета във всички населени места в общината като основни приоритети и тази година се утвърдиха инфраструктурата в съставните селища, обновяване на парковете и инвестициите за тяхното благоустрояване. Осигурено е европейско финансиране за ремонтирането на основи улици в Ахелой и в Каблешково; за реконструкция и рехабилитация на водоснабдителните мрежи в Бата и Страцин; за разширение на сградата на читалището в Каменар; за изграждане на втори етап на Рибарско пристанище Поморие; за благоустрояване на паркове в шест населени места и други.

    „Не искахме да раздуваме бюджета изкуствено, затова в него умишлено не сме включили средствата по оперативни програми, по които кандидатстваме в момента и все още нямаме сключени договори. Като примери за това са довършването на детската градина в с. Гълъбец, реконструкцията на бившия Пионерски дом в „Дом на изкуствата“ и изграждане на парк на мястото на бившата станция на МВР в Поморие. Най-важното е да работим заедно за развитието на Поморие, а не да се делим на партийни групи”, каза кметът Иван Алексиев.

    Видео на цялото заседание!

     

    Коментар

    Вашия имейл няма да се публикува.Задължителни полета са отбелязани с * *

    *

    Горе