Вие сте тук: Начало » Новините в снимки » Поморие от древни времена се слави с лозята си и с производството на вино

    Поморие от древни времена се слави с лозята си и с производството на вино

    Поморие от древни времена се слави с лозята си и с производството на вино.За отглеждането на лозя имаме сведения още от древните траки, обитавали тукашните земи. За лозята в Анхиало ни разказва византийската принцеса Анна Комнина (1083- 1153 г.) в историческия си труд „Алексиада”. А османският пътешественик, историк и пътеписец от XVII век Евлия Челеби също посочва като една от забележителностите на града ни „многото лозя”.
    След Освобождението (1878г.) лозарството, винопроизводството и търговията с вино и ракия продължават да бъдат основен поминък на анхиалци наред със солодобива и риболова. През 1898 г. се учредява Лозарско дружество, а през 1901г. и дружество „Свети Трифон” за пласмент на произвежданото вино. През 1898 г. в града се открива единствената за времето си фабрика за коняк на Георги Диамантопуло, а през 1904 г. и спиртната фабрика „България” на Никола Маджаров. След 1924 г. са увеличени площите на лозята. През същата година основна част от лозарите се обединяват и учредяват производителната лозаро- винарска кооперация „Димят”.
    За нуждите на разрастващата се кооперация през 1932г. започва строеж на нова винарска изба. През 1934 г. избата е предадена за експлоатация със закупен инвентар от чужбина.
    Новите стопански промени настъпили след 9 септември 1944г. дават своето отражение и в областта на виноделието. През 1947г. с национализацията на едрата частна собственост се създава “Държавен спиртен монопол”. Той получава избата на Лозаро-винарската кооперация “Димят”, както и придобива спиртоварна от едрите търговци. През 1952 г. поморийският клон на “Държавния спиртен монопол” е уедрен и преименуван в Държавно промишлено предприятие “Винпром”-Поморие. В Поморийския край започват да се засаждат все повече площи с ценните винени сортове Юни блан, Ркацители, Мискет, Отонел, Каберне, Димят и др. Дейността и производството на “Винпром”- Поморие се разширяват. 1970-1971г. отвяра врати и Конячния цех.
    В периода 1990/1991г. се образува Държавна фирма „Винпром-Черноморско злато” със седалище гр. Поморие. Понастоящем предприятието е частна собственост и носи наименованието „Черноморско злато-Поморие”. В наши дни съществуват и частни изби, които продължат добрата традиция и качество на поморийското вино.
    И днес Поморие е символ на висококачествено вино и спиртни напитки. Славата на тази продукция е известна в Русия, в страните от Източна Европа, на големите западноевропейски и азиатски пазари, както и отвъд океана.

    Източник: Исторически музей-Поморие

    Снимки: П.Калъчев

    Горе