Вие сте тук: Начало » Общество » Преференции за работодатели

    Преференции за работодатели

    buro_po_trudaДирекция “Бюро по труда”- Поморие уведомява работодателите от общините Поморие и Несебър, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през м. февруари 2020 г., както следва:

    Мерки за насърчаване на работодателите (в съответствие с чл. 50, ал. 3 от ППЗНЗ), които разкриват работни места и наемат: Средства в лв.
    –  безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) 3817
    –     безработни лица с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 6 месеца или безработни лица до 24-годишна възраст, или безработни лица с основно и по-ниско образование, или безработни лица на възраст над 50 години (чл. 51, ал. 1 от ЗНЗ) 5053
    –     безработни лица с трайни увреждания (чл. 51, ал. 2 от ЗНЗ) 3634

     

    За ползване на горепосочените преференции, работодателите могат да подават заявки за свободни работни места и необходимите документи, в срок от 7 работни дни от публикуване на обявата (в периода от 24.02.2020 г. до 04.03.2020 г., включително).

     

    Извън горепосочения срок работодателите могат да кандидатстват за преференции (финансови средства) и по следните насърчителни режими:

    Програми за обучение и заетост: Средства в лв.
    – Национална програма „Помощ за пенсиониране” – субсидира се наемането на безработни лица над 58-годишна възраст 2703
    Обучение на възрастни:  
    – обучение на безработни лица по реда на чл.63, ал.1, т.1 от ЗНЗ 25400
    – обучение по ключови компетентности на заети лица от микро и малки предприятия по реда на чл.63, ал.1, т.3 от ЗНЗ 593

    Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда” – Поморие, както и на тел. 0596 / 2-26-09

    Горе