Вие сте тук: Начало » Общество » Насърчителни мерки за безработни лица

    Насърчителни мерки за безработни лица

    buro_po_trudaДирекция „Бюро по труда”- Поморие уведомява безработните лица от общините Поморие и Несебър, че разполага с финансови средства за сключване на договори за стимулиране на мобилността и/или предприемачеството по насърчителни мерки от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) и за обучение на възрастни, както следва:

    Мерки за насърчаване на териториалната мобилност на безработните лица  насочени / наети на работа извън границите на населеното място по местоживеене (чл.42) Средства в лв.
    – За ежедневни транспортни разходи от и до месторабота – до 50 % от действително направените разходи за период до 12 месеца при сключен трудов договор (чл.42, ал.2)

    – Транспортни разходи за представяне пред работодател за наемане на работа – еднократно до 122 лв. (чл.42, ал.2)

    676
    –      За наемане на работа в населено място, отстоящо на повече от 50 км от населеното място по настоящ адрес  – до 200 лв. месечно за период до 12 месеца за разходи за такси за детски ясли, детски градини, наем на жилище, такси за ползване на интернет (чл. 42, ал. 3) 3767

    Заинтересованите лица могат да получат допълнителна информация в Дирекция „Бюро по труда” Поморие, както и на тел. 0596 / 2-26-09

    Горе